Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie publikowane na witrynie internetowej zlokalizowanej pod adresem www.viennalife.pl (dalej jako „Strona internetowa”) materiały, opisy, zestawienia, znaki towarowe, logotypy, pliki, itd. (dalej łącznie i osobno jako „Materiały” lub „Zawartość”) stanowią prawnie chronioną własność Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Vienna Life”) lub publikowane są przez Vienna Life na Stronie internetowej w zakresie i za zgodą dysponenta praw do konkretnego Materiału. O ile inaczej nie zastrzeżono (w sposób jednoznaczny i wyraźny), Zawartość ani żadna z jej części nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. O ile Vienna Life dopuściła technicznie taką możliwość, bądź uprawnienie takie wynika z przepisu prawa, Użytkownik Strony internetowej (tj. każda osoba, która otwiera, pobiera treści lub wykonuje jakąkolwiek operację z wykorzystaniem Strony internetowej) ma prawo do pobierania oraz drukowania Zawartości lub jej fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw do konkretnej publikacji, znaku towarowego, logotypu, itp.

Żaden Materiał lub element Strony internetowej (nieudostępniony przez Vienna Life na warunkach, o których mowa w zdaniu poprzednim) nie może być wykorzystywany, przetwarzany, modyfikowany, utrwalany, zwielokrotniany, wprowadzany do pamięci komputera, transmitowany, odtwarzany i wyświetlany publicznie bez uprzedniej zgody Vienna Life. Dozwolone korzystanie z Materiałów umieszczonych na Stronie internetowej nie stanowi i nie może być przez Użytkownika rozumiane jako udzielenie przez Vienna Life prawa autorskiego, licencji, prawa do znaku towarowego lub jakiegokolwiek innego prawa na dobrach niematerialnych.

Vienna Life zastrzega sobie prawo bez wcześniejszego powiadomienia lub innej notyfikacji do usuwania Zawartości, jak i wprowadzania zmian całości lub części treści Materiałów zawartych na Stronie internetowej.

Vienna Life dokłada należytej staranności, aby zapewnić Użytkownikowi bezpieczną (zarówno z punktu widzenia teleinformatycznego, jak i w zakresie bezpieczeństwa oraz poufności przekazywanych danych) komunikację zarówno ze Stroną internetową, jak i przeglądarką oraz serwerem ją obsługującym. Strona internetowa zabezpieczona jest stale aktualizowanym oprogramowaniem antywirusowym. W przypadku korzystania z usług świadczonych przez Vienna Life drogą elektroniczną, szczegóły dotyczące bezpieczeństwa transmisji znajdują się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, zamieszczonym na Stronie internetowej.

Zawartość Strony internetowej nie jest kierowana do mieszkańców/obywateli/podmiotów państw, w których obowiązujące przepisy zabraniają lub w jakikolwiek sposób ograniczają ich publikację bądź w inny sposób limitują komunikację ze Stroną internetową.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .