Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Parasolowe produkty oszczędnościowe

Parasolowe produkty oszczędnościowe dostępne w ramach oferty Vienna Life to doskonałe narzędzie do optymalizacji opodatkowania zysków z rynku kapitałowego. Konstrukcja oferowanych produktów zakłada maksymalne odsunięcie w czasie momentu uznania generowanych zysków za dochód inwestora co pozwala opóźnić moment objęcia rezultatów naszych działań inwestycyjnych podatkiem od zysków kapitałowych.

W rozumieniu zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów dotyczących opodatkowania zysków kapitałowych, opodatkowaniu zryczałtowaną formą podatku (19%) podlegają w szczególności dochody z tytułu:

  • odpłatnego zbycia papierów wartościowych,
  • odsetek od środków pieniężnych
  • udziału w funduszach kapitałowych czy
  • zyski z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych.

Przyjrzyjmy się więc różnym konstrukcjom produktów oszczędnościowych z punktu widzenia efektywności podatkowych każdego z rozwiązań.

 

Lokaty terminowe i rachunki oszczędnościowe

Produkty lokacyjne oferowane przez uprawnione do tego banki zakładają najczęściej miesięczną kapitalizację odsetek od zdeponowanego kapitału. W ten oto sposób, na koniec każdego miesiąca, na naszym rachunku pojawia się kwota należnych nam odsetek wygenerowanych przez nasze środki. Niestety fakt udostępnienia środków na naszym rachunku tożsamy jest z uzyskaniem przez nas dochodu co stanowi podstawę do pobrania przez bank podatku w wysokości 19% osiągniętego zysku. W ten sposób w ciągu roku nasze zyski opodatkowywane są aż 12 razy za każdym razem pomniejszając w znaczący sposób wysokość pracującego dla nas kapitału.

 

Inwestycje bezpośrednie na rynku papierów wartościowych

W przypadku bezpośredniego inwestowania na rynku takim jak Giełda Papierów Wartościowych, podstawą do wyliczania naszego dochodu jest wynik na każdej pojedynczej transakcji składającej się z zakupu i późniejszej odsprzedaży tych samych papierów wartościowych. Z racji charakteru dokonywanych transakcji oraz ich rozłożenia w czasie, opodatkowanie generowanych w ten sposób zysków według ryczałtowej stawki 19% odbywa się na podstawie rocznego zeznania prezentującego przychody (sprzedaż akcji) i koszty (zakup akcji) naszych inwestycji.

Biorąc pod uwagę mechanizm opodatkowania depozytów bankowych możliwość rozliczenia podatku w ujęciu całego roku jest zdecydowanym krokiem na przód. Jednak zakładając długoterminowy charakter naszych inwestycji na giełdzie jest to kolejny przykład na zaniżanie wielkości kapitału, który może pracować na nasze kolejne zyski.

 

Inwestycje za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne oferują swoim klientom własne jednostki uczestnictwa wyceniane dopiero na podstawie aktualnie posiadanych aktywów. W ten sposób nie stajemy się bezpośrednio właścicielami akcji kupowanych przez fundusz więc ich sprzedaż nie jest z naszego punktu widzenia momentem uzyskania dochodu. W ten właśnie sposób fundusze inwestycyjne zapewniają swoim klientom ochronę przed nadmiernym fiskalizmem polskiego systemu podatkowego pozwalając jednocześnie na bieżącą optymalizację składników własnego portfela inwestycyjnego.

Opodatkowanie zysków generowanych przez fundusz następuje dopiero w momencie sprzedaży posiadanych jednostek funduszu. W ten sposób unikamy konieczności opodatkowywania zysków z tytułu pojedynczych transakcji realizowanych przez sam fundusz w czasie trwania naszej inwestycji, a nasz kapitał może pracować bez okresowego pomniejszania swojej wartości.

 

Fundusze parasolowe

Koncepcja istnienia funduszy inwestycyjnych została rozwinięta i wprowadzona w postaci funduszy parasolowych skupiających w sobie ofertę wielu funduszy inwestycyjnych dostępnych na rynku. Kupując jednostkę rozliczeniową funduszu kupujemy udziały w wybranych przez siebie lub naszego doradcę klasycznych funduszach inwestycyjnych. W ten właśnie sposób, decydując się na sprzedaż udziałów konkretnego funduszu z naszego portfela, nie generujemy zysku stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem Belki.

Idea inwestycji parasolowych stworzona została na potrzeby długoterminowych produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, które muszą uwzględniać możliwość wyraźnych zmian koniunktury w czasie trwania okresu inwestycji. W perspektywie 5, 10 czy 15 lat istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo konieczności wielokrotnej, całkowitej zmiany kształtu własnego portfela posiadanych funduszy. Zmieniając fundusze na własną rękę musielibyśmy tracić czas i pieniądze pobierane w formie podatku przy każdym zamknięciu pozycji. Jedynie fundusz parasolowy pozwoli nam w takich przypadkach na pełne wykorzystanie wypracowanych zysków przez cały okres trwania naszej inwestycji.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .