Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Dywersyfikacja ryzyka. Sposoby zabezpieczania majątku

Dla celów badawczych przyjmijmy założenie, że ostatnia kumulacja w Lotto padła naszym łupem i z dnia na dzień weszliśmy w posiadanie niesamowicie dużej ilości wolnych środków pieniężnych. Sytuacja wydaje się być jak z bajki do momentu, w którym uświadamiamy sobie, że coś z tymi pieniędzmi musimy zrobić.

W niniejszym tekście nie będziemy zastanawiać się czy lepiej pojechać na plaże na Bali czy skorzystać z uroków ciepłych wód Zatoki Meksykańskiej. Postaramy się za to wytłumaczyć zasady występowania określonych ryzyk na rynku finansowym i przedstawić sposoby zabezpieczania się przed ich skutkami.

Ogólnie ujmując definicja ryzyka zbliżona jest do pojęcia niepewności i rozumiana jest jako niemożność precyzyjnego ustalenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonych zdarzeń.

W przypadku inwestycji na rynkach kapitałowych ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem wszelkich podejmowanych decyzji. Możemy unikać ryzyka poprzez zaniechanie jakichkolwiek działań lub starać się racjonalizować jego poziom poprzez działania prewencyjne takie jak jego dywersyfikacja.

Oczywiście każdy sposób ograniczania niepewności związany jest z częściowym pozbawianiem się nagrody jaką jest dla każdego inwestora możliwość uzyskiwania wyższych zysków. Ustalenie optymalnej mieszanki dopuszczalnego ryzyka i akceptowalnych zysków jest więc kluczowym zadaniem stojącym przed każdym inwestorem.

Przyjrzyjmy się zatem dwóm podstawowym obszarom ryzyka i zastanówmy się jak postępować w stosunku do wymienionych obszarów niepewności.

 

Ryzyko rentowności kapitału

Pojęcie utworzone niejako na potrzeby niniejszego tekstu i zawierające w sobie cały szereg bardziej szczegółowych określeń, które w ostateczności sprowadzają się do pojęcia rentowności uzyskiwanej z zainwestowanego kapitału. Specjalistyczne publikacje klasyfikujące poszczególne obszary niepewności wymieniają ryzyka stopy procentowej, walutowe, rynku, siły nabywczej, wydarzeń czy polityczne.

Dla nas najważniejsze jest aby uśrednić wszystkie z wymienionych ryzyk i nie zajmować dominującej pozycji (nie inwestować znaczącej części kapitału) w obszarach obarczonych ponadprzeciętną podatnością na wystąpienie jakichkolwiek niekorzystnych dla naszych środków zdarzeń. Sztuką samą w sobie jest umiejętność właściwego zdefiniowania zagrożeń w każdym ze zdefiniowanych obszarów. Następnie, posiadając informacje na temat szacowanego potencjału danych obszarów gospodarki (branż czy rynków geograficznych), musimy podzielić posiadany kapitał na mniejsze części, które obarczymy zróżnicowanym ryzykiem inwestycyjnym. Każda ekspozycja na bardziej ryzykowne i potencjalnie bardziej zyskowne pozycje powinna być równoważona przez mniej intratne choć pewne inwestycje.

 

Ryzyko płynności

Proces inwestowania najczęściej związany jest z koniecznością czasowego pozbawienia się dostępu do zainwestowanych środków. Mając na uwadze możliwość wystąpienia wielu nieprzewidzianych zdarzeń w naszym życiu, należy tak alokować posiadane fundusze, aby w każdym momencie dysponować dostępem przynajmniej do części z nich.

Dlatego prócz efektywności pomnażania środków pochodzących z naszej wygranej, powinniśmy zastanowić się nad dostępnością do nich i możliwością zamiany posiadanych aktywów pieniężnych (akcji, obligacji, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) ponownie na gotówkę.

Jeżeli podzieliliśmy już swoje środki ze względu na poziom ryzyka, których chcemy je obarczyć, powinniśmy dokonać kolejnego podziału dotyczącego horyzontu czasowego danej inwestycji. Oprócz nominalnego czasu trwania inwestycji, należy uwzględnić w tym zestawieniu możliwość wcześniejszego wyjścia z zajmowanej pozycji i ewentualnych kosztów z tym związanych.

Jak widać temat wydaje się być bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać na początku. Nie jest jednak tak, że namawiamy do wydawania środków na podróże i inne przyjemności mające na celu uniknięcie konieczności podejmowania trudnych decyzji inwestycyjnych.

Jak w każdej dziedzinie życia tak i w tym przypadku zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalistów. W tym konkretnym aspekcie swoją pomocą i doświadczeniem mogą posłużyć przedstawiciele Vienna Life, którzy na podstawie kompleksowej analizy możliwości i oczekiwań, przygotowują rozwiązania inwestycyjne dla tysięcy klientów w całej Polsce. Dopasowanie długości trwania inwestycji oraz jej szczegółowy skład (wybór odpowiednich funduszy inwestycyjnych) pozwolą na wykorzystanie wiedzy ekspertów dla powodzenia rezultatów swoich inwestycji.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .