Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

UFK Vienna Life Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark S&P 500 zabezpieczony do PLN

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Fidelity Funds

Profil inwestora
UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Strategia inwestycyjna
UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN.

Alokacja portfela funduszu
UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje amerykańskie, zarówno nowej, jak i starej gospodarki. Portfel funduszu reprezentuje więc spółki z szeroko rozumianego sektora IT, jak również spółki finansowe i produkcyjne. Zgodnie z ostatnimi publikowanymi kartami funduszu, zarządzający przeważa spółki z sektora finansowego, podmioty z sektora ochrony zdrowia oraz z sektora materiałowego. Inwestycje funduszu koncentruje przede wszystkich w Stanach Zjednoczonych, jak również w Kanadzie i Izraelu.

Ryzyko inwestycyjne
Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Warto jednak pamiętać, że hossa na rynku amerykańskim znajduje się już w zaawansowanej fazie, stąd inwestor powinien liczyć się z podwyższoną zmiennością amerykańskiego rynku akcji.


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): FF2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .