Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Vector Stabilny

Kategoria UFK Aktywnie Zarządzany

Waluta bazowa PLN

Ryzyko 3

Firma zarządzająca Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Polityka inwestycyjna

Nadrzędnym celem UFK VL Vector Stabilny jest osiąganie stabilnych wyników przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ryzyka oraz efektywna ochrona kapitału w okresach słabej koniunktury rynkowej. Realizacja założeń następuje poprzez utrzymywanie portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności (wahliwości), z akcentem położonym na bezpieczeństwo zgromadzonego kapitału. Celem UFK jest ponadto uzyskiwanie stabilnej stopy zwrotu, osiąganej w miarę możliwości równomiernie w całym okresie funkcjonowania. W portfelu UFK konieczne jest stosowanie strategii aktywnej alokacji, w ramach której w okresach oczekiwanej dobrej koniunktury rynkowej udział klas bardziej ryzykownych wzrasta, zaś w okresach oczekiwanej dekoniunktury – udział klas ryzykownych maleje.

UFK VL Vector Stabilny kontynuuje strategię inwestycyjną stosowaną w portfelu stabilnym oferowanym w ramach newslettera Plus Minus (który funkcjonował od grudnia 2014 do września 2017) i jest jego bezpośrednią kontynuacją.

Szerokie możliwości inwestycyjne umożliwiają uzyskiwanie ekspozycji na klasy aktywów, które w danym momencie uważane są za najbardziej perspektywiczne. UFK VL Vector Stabilny może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów. Jednak historycznie, w portfelu stabilnym Plus Minus (którego UFK VL Vector Stabilny jest kontynuatorem), stosunek klas bezpiecznych do ryzykownych nigdy nie osiągnął wartości skrajnych. W trakcie blisko 3-letniego funkcjonowania newslettera inwestycyjnego Plus Minus, klasy ryzykowne stanowiły od 10% do 60% portfela stabilnego.


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): VEC 1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .