Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Vector Stabilny Bardzo niski poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

Nadrzędnym celem UFK VL Vector Stabilny jest osiąganie stabilnych wyników przy jednoczesnym unikaniu nadmiernego ryzyka oraz efektywna ochrona kapitału w okresach słabej koniunktury rynkowej. Realizacja założeń następuje poprzez utrzymywanie portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności (wahliwości), z akcentem położonym na atrakcyjną stopę zwrotu, osiąganą w miarę możliwości równomiernie w całym okresie funkcjonowania.

Benchmark brak benchmarku

Ryzyko Bardzo niski poziom ryzyka - wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej, stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu.

Kategoria UFK Aktywnie Zarządzane

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -0.95
2019 2.95
2018 0.99
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Vector Stabilny przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują zysków wyższych niż lokaty bankowe oraz akceptują niski poziom ryzyka, ceniąc sobie jednocześnie niską zmienność powierzonych inwestycji.

Alokacja portfela funduszu

W portfelu UFK konieczne jest stosowanie strategii aktywnej alokacji, w ramach której w okresach oczekiwanej dobrej koniunktury rynkowej udział klas bardziej ryzykownych wzrasta, zaś w okresach oczekiwanej dekoniunktury – udział klas ryzykownych maleje. UFK VL Vector Stabilny kontynuuje strategię inwestycyjną stosowaną w portfelu stabilnym wskazywanym w ramach newslettera Plus Minus (który funkcjonował od grudnia 2014 do września 2017) i jest jego bezpośrednią kontynuacją. Szerokie możliwości inwestycyjne umożliwiają uzyskiwanie ekspozycji na klasy aktywów, które w danym momencie uważane są za najbardziej perspektywiczne. UFK VL Vector Stabilny może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów. W całej historii usługi, licząc od 2014 roku, procent ryzykownych aktywów nigdy nie osiągnął wartości maksymalnej, jednocześnie był okres, gdy poziom ryzyka w portfelu był bliski 0. Głównym celem funduszu jest bezpieczeństwo inwestycji, więc przy doborze lokat brane są pod uwagę zarówno perspektywy wzrostu ceny, jak i kryterium wysokiej płynności inwestycji.

Ryzyko inwestycyjne

Bardzo niski poziom ryzyka – duże prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej stopy zwrotu, choć o ograniczonej wysokości. Oczekiwana niska zmienność instrumentu.

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .