Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Akcje: Turcja

Benchmark 90% BIST 100 (w PLN) + 10% WIBID 1M

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -15.62
2019 9.31
2018 -36.27
2017 11.63
2016 -2.92
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób chcących związać swoje inwestycje ze spółkami tureckimi. Jednocześnie akceptują znacznie wyższe ryzyko, znacznie wyższe niż w przypadku funduszy akcyjnych, inwestujących w spółki z rynków rozwiniętych.  Horyzont inwestycyjny – powyżej 5 lat.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Generali Akcje: Turcja.  Fundusz  inwestuje środki przede wszystkim w akcje notowane na giełdzie w Stambule lub akcje emitentów z siedzibą w Turcji. Udział wymienionych akcji oraz kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami stanowi co najmniej 60% aktywów funduszu. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.

Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu w sektorze spółek tureckich, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana cen akcji tureckich Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Wzrost zmienności kursu liry tureckiej Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana cen akcji tureckich
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Wzrost zmienności kursu liry tureckiej
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.03.2019

Zwiń wykres
Telekomunikacja 4.63%
Przemysł 5.63%
Paliwa 7.25%
Technologie 7.67%
Usługi 12.07%
Dobra konsumpcyjne 17.42%
Surowce 19.02%
Finanse 26.31%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
Turcell Iletisim Hizmetleri 3.27%
Turkiye Vakiflar Bankasi 3.38%
Tupras-Turkiye Petrol 3.57%
Tarkya Cam Sanayii 3.73%
Akbank TAS 3.75%
BIM Birlesik Magazalar 3.83%
Turk Hava Yollari Ananim 4.41%
Turkiye Garanti Bankasi 4.88%
Aselsan Elektronik Sanayi 5.25%
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 7.45%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .