Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych.

Benchmark 100% MSCI World (USD), pomniejszone o koszt wynagrodzenia stałego za zarządzanie

Ryzyko Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego - szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria Fundusze sektorowe

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -11.33
2019 b.d.
2018 b.d.
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków. Z uwagi na ograniczoną ilość takich spółek na polskim rynku, znaczną część portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych inwestuje co najmniej 66% środków w akcje spółek o wysokim potencjalne wzrostu. Spółki powinny wyróżniać się konkretnym rodzajem przewagi konkurencyjnej, pozwalającej zwiększać udziały w rynku bądź generować ponadprzeciętne zwroty na zainwestowanym kapitale.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Alokacja Sektorowa
na dzień na dzień 30.09.2019

Zwiń wykres
IT 72.20%
Sektor usług 9.50%
Dobra konsumpcyjne 7.90%
Sektor przemysłowy 5.70%
Telekomunikacja 4.70%

Alokacja geograficzna
na dzień na dzień 30.09.2019

Zwiń wykres
USA 94.60%
Polska 3.80%
Rynki Rozwinięte bez USA 1.60%

Największe pozycje w portfelu
na dzień na dzień 30.06.2019

Zwiń wykres
ALTERYX INCORPORATED 5.90%
SHOPIFY INC 5.20%
COUPA SOFTWARE INC 4.90%
TRADE DESK INC 4.80%
OKTA INC 4.70%
ZSCALER INC 4.50%
MONGODB INC 4.50%
ROKU INC 4.40%
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC 4.30%
SERVICENOW INC 4.10%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .