Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar Średni poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar

Benchmark 70% FTSE Poland Government Bond Index + 30% WIG20, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Ryzyko Średni poziom ryzyka - szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze mieszane

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -2.92
2019 b.d.
2018 b.d.
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w okresie conajmniej 3 lat, akceptują ryzyko inwestycji części portfela w akcje oraz oczekują wzrostu wartości lokat w dłuższym terminie.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec III Filar lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar. Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar od 10% do 50% lokuje w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Ryzyko inwestycyjne

akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Alokacja portfela funduszu
na dzień na dzień 30.09.2019

Zwiń wykres
Papiery dłużne 51.80%
Akcje 45.60%
Gotówka 2.60%

Alokacja sektorowa
na dzień na dzień 30.09.2019

Zwiń wykres
Dobra konsumpcyjne 31.50%
Ochrona zdrowia 13.60%
Banki 13.20%
IT 9.80%
Inne 31.90%

Największe pozycje w portfelu
na dzień na dzień 30.06.2019

Zwiń wykres
DS1020 7.80%
WZ1122 7.30%
DS0727 6.90%
CD PROJEKT S.A. 5.30%
WZ0528 4.90%
DS1021 4.80%
PS0123 4.40%
DS1023 4.10%
DS0725 4.00%
PZU S.A. 3.70%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .