Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Skarbiec Subfundusz Skarbiec-Akcja

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 90% WIG20 + 10% WIBID 3M, pomniejszone o koszty stałe funduszu

Zarządzający Jakub Menc

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

 


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): SKAR 3 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .