Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Japanese Equity Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Japanese Equity

Benchmark 100% TOPIX

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 3.36
2018 -15.41
2017 28.58
2016 3.91
2015 8.47
Od początku 47.71

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Japanese Equity. Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom wzrostu wartości kapitału. Minimum 67% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje i papiery oparte na akcjach spółek zarejestrowanych lub prowadzących główną część swojej działalności w Japonii. Finansowe instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków z inwestycji, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także posiadać gotówkowe środki pieniężne.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.  Z uwagi na lokowanie środków na japońskim rynku akcji istnieje ryzyko związane z kursem walutowym.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku japońskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu kursu jena do dolara amerykańskiego Negatywny z uwagi na spadek konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw. Pozytywny z uwagi na wzrost konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku japońskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Zmiana poziomu kursu jena do dolara amerykańskiego
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw. Pozytywny z uwagi na wzrost konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw.
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki rozwinięte
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja Sektorowa
na dzień 29.03.2019

Zwiń wykres
Inne 18.60%
Produkty gumowe 2.90%
Ubezpieczenia 3.30%
Produkty chemiczne 3.70%
Żywność 4.30%
Handel detaliczny 4.60%
Budownictwo 4.80%
Banki 6.40%
Sprzęt transportowy 6.90%
Produkty farmaceutyczne 7.00%
Maszyny 7.10%
Handel hurtowy 7.40%
Urządzenia elektryczne 9.60%
Informatyka i łączność 13.40%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 29.03.2019

Zwiń wykres
Bridgestone 2.60%
Tokio Marine Holdings 2.60%
Japan Airlines 2.60%
Takeda Pharmaceutical 2.70%
Toyota 2.80%
SMC 2.80%
Nippon Telegraph & Telephone 3.20%
Mitsubishi UFJ Financial Group 3.20%
SoftBank Group 3.40%
Itochu 3.50%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .