Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Schroder ISF Emerging Markets Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets

Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -20.78
2019 21.99
2018 -17.11
2017 39.44
2016 8.84
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Schroder ISF Emerging Markets. Aktywa funduszu głównie inwestowane są w akcje spółek rynków wschodzących. W celu zabezpieczenia oraz w celach inwestycyjnych, fundusz może wykorzystywać instrumenty pochodne na akcje, walutowe instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, kontrakty na różnice, warranty, swapy oraz kontrakty terminowe typu forward.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Z uwagi na lokowanie środków na rynkach emerging markets istnieje ryzyko związane z kursem walutowym.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji na rynkach wschodzących Pozytywny Negatywny
Zaostrzenie polityki Fed Negatywny Pozytywny
Zaostrzenie konfliktów handlowych Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji na rynkach wschodzących
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zaostrzenie polityki Fed
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zaostrzenie konfliktów handlowych
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 29.03.2019

Zwiń wykres
Inne 6.70%
Grecja 1.10%
Turcja 1.20%
Węgry 1.70%
Polska 1.70%
Tajlandia 2.10%
Meksyk 2.70%
RPA 3.20%
Indie 5.30%
Rosja 6.00%
Tajwan 9.60%
Brazylia 10.30%
Korea Południowa 15.90%
Chiny/Hongkong 32.50%

Alokacja Sektorowa
na dzień 29.03.2019

Zwiń wykres
Nieruchomości 0.50%
Usługi komunalne 0.60%
Opieka zdrowotna 0.80%
Nieklasyfikowane 1.10%
Aktywa płynne 1.30%
Przemysł 2.40%
Materiały 4.00%
Dobra podstawowe 7.10%
Usługi komunikacyjne 11.30%
Energia 12.10%
Dobra luksusowe 13.60%
IT 17.30%
Instytucje finansowe 27.90%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 29.03.2019

Zwiń wykres
CNOOC 1.80%
HDFC Bank 2.00%
Itau Unibanco Holding 2.00%
Lukoil 2.50%
AIA Group 2.50%
China Construction Bank 2.80%
Alibaba 5.00%
Taiwan Semiconductor 5.50%
Tencent Holdings 6.30%
Samsung 6.50%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .