Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Old Mutual European Best Ideas Fund Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Old Mutual European Best Ideas Fundlokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Old Mutual European Best Ideas Fund.

Benchmark 100% MSCI Europe Net

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa EUR

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

EUR

Wartość jednostki

EUR

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 12.71
2018 -16.99
2017 12.23
2016 -3.23
2015 17.71
Od początku 72.11

Profil inwestora

UFK VL Old Mutual European Best Ideas Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują zysków wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Old Mutual European Best Ideas Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Old Mutual European Best Ideas Fund. Polityka inwestycyjna funduszu Old Mutual European Best Ideas Fund zakłada inwestowanie w zdywersyfikowany portfel akcji lub instrumentów powiązanych z akcjami europejskich emitentów lub emitentów spoza Europy, których większa część aktywów lub prowadzonej działalności skoncentrowana jest w Europie. Minimum 75% portfela stanowią spółki notowane w krajach indeksu MSCI Europe. Fundusz stosuje strategię inwestycyjną 'multi-manager' korzystając z doradztwa kilku firm inwestycyjnych. Zarządzający funduszem przeważa spółki z Wielkiej Brytanii i Szwecji, skupiając się na sektorze przemysłowym i finansowym.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Czynnikiem ryzyka są różne waluty notowań spółek w portfelu funduszu oraz silne przeważenie Wielkiej Brytanii w kontekście możliwego Brexitu.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Poziom zamówień eksportowych w strefie euro Pozytywny z uwagi na dużą ekspozycję europejskich spółek na odbiorców zewnętrznych. Negatywny z uwagi na dużą ekspozycję europejskich spółek na odbiorców zewnętrznych.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Poziom zamówień eksportowych w strefie euro
Wzrost Spadek
Pozytywny z uwagi na dużą ekspozycję europejskich spółek na odbiorców zewnętrznych. Negatywny z uwagi na dużą ekspozycję europejskich spółek na odbiorców zewnętrznych.
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki rozwinięte
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Inne 4.90%
Finlandia 2.20%
Norwegia 4.00%
Kanada 4.20%
Holandia 5.60%
Niemcy 5.60%
Francja 6.60%
Szwajcaria 9.60%
Szwecja 16.00%
Wielka Brytania 41.30%

Alokacja Sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Inne 3.40%
IT 3.40%
Dobra podstawowe 4.90%
Usługi telekomunikacyjne 5.00%
Dobra luksusowe 8.60%
Spółki budowlane 9.10%
Sektor ochrony zdrowia 9.60%
Spółki paliwowe 10.60%
Spółki finansowe 20.70%
Spółki przemysłowe 24.70%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3.10%
SSP GROUP PLC 3.20%
DEUTSCHE BOERSE AG 3.30%
ASCENTIAL PLC 3.40%
ASHTEAD GROUP PLC 3.60%
LUNDIN PETROLEUM AB 3.70%
3I GROUP 3.80%
ROCHE HOLDINGS 4.00%
AKER BP ASA 4.00%
BARRICK GOLD CORPORATION 4.20%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .