Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy Średni poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL Noble Fund Timingowy lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Noble Fund Timingowy

Benchmark Fundusz nie posiada benchmarku

Ryzyko Średni poziom ryzyka - szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze mieszane

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -15.12
2019 3.79
2018 -16.60
2017 13.08
2016 4.73
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób mających ponad 3-letni horyzont inwestycyjny, oczekujących dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury giełdowej.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Noble Fund Timingowy lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Noble Fund Timingowy. Od 0% do 100% wartości aktywów inwestowanych jest w papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Od 0% do 100% wartości aktywów inwestowanych jest w papiery dłużne.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Wzrost wartości aktywów funduszu (akcji lub obligacji) Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Czynnik
Wzrost wartości aktywów funduszu (akcji lub obligacji)
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.

Alokacja Geograficzna (portfel akcji)
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Niemcy 10.70%
Wielka Brytania 3.80%
Irlandia 3.78%
Szwajcaria 2.74%
Inne 18.03%

Alokacja Sektorowa (portfel akcji)
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Dobra podstawowe 6.20%
Usługi komunikacyjne 4.92%
Przemysł 4.81%
Technologie informacyjne 4.77%
Ochrona zdrowia 4.75%
Inne 13.60%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2019

Zwiń wykres
PS0421 27.93%
mBank Hipoteczny 5.00%
CD Projekt 4.52%
WZ0120 4.47%
Grupa Azoty 4.24%
Millenium 3.85%
PKO BP 3.38%
AmRest 3.18%
Pekao 2.57%
Vistula 2.41%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .