Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieniężny

Kategoria fundusz papierów dłużnych

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 100% WIBID O/N

Zarządzający Mikołaj Raczyński
Daniel Zegadło
Ryszard Miodoński

Ryzyko 2

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

 


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .