Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Noble Fund Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Noble Fund Małych i Średnich Spółek

Benchmark 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)

Ryzyko Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego - szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 3.23
2018 -25.77
2017 13.64
2016 11.11
2015 11.61
Od początku -12.10

Profil inwestora

UFK dla osób mających ponad 5-letni horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację większej części kapitału na rynek akcji, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Noble Fund Małych i Średnich Spółek lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Noble Fund Małych i Średnich Spółek. Od 60% do 100% wartości aktywów inwestowanych jest w papiery wartościowe o charakterze udziałowym. Dominujący udział mają spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40. Do 20% wartości aktywów inwestowanych jest na giełdach zagranicznych. Od 0% do 40% wartości aktywów inwestowana jest w papiery dłużne.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu Noble Fund Małych i Średnich Spółek w sektorze małych i średnich spółek, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów. Duże ryzyko płynnościowe.  

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana cen spółek notowanych na GPW Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Płynność w sektorze małych spółek Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Stopa dywidendy Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Czynnik
Zmiana cen spółek notowanych na GPW
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Płynność w sektorze małych spółek
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Stopa dywidendy
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.

Alokacja Geograficzna
na dzień 28.12.2018

Zwiń wykres
Wielka Brytania 3.47%
Hiszpania 4.40%
Inne 8.66%
Polska 76.61%

Alokacja Sektorowa
na dzień 28.12.2018

Zwiń wykres
Komunikacja 1.40%
Przemysł 2.49%
Telekomunikacja 3.08%
Opieka zdrowotna 3.26%
Dobra konsumpcyjne podstawowe 7.56%
IT 8.94%
Nieruchomości 9.35%
Materiały 9.75%
Finanse 18.04%
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu 29.17%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
Azoty 3.20%
Orbis 3.26%
Kruk 3.81%
GTC 3.84%
Kęty 4.62%
CD Projekt 4.70%
Play 4.90%
Millennium 4.95%
ING 5.06%
Amrest 6.40%

Alokacja Walutowa
na dzień 28.12.2018

Zwiń wykres
USD 0.00%
Inne 6.62%
EUR 7.51%
PLN 85.29%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .