Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)

Zarządzający Tomasz Manowiec
Ryszard Miodoński
Mikołaj Raczyński

Ryzyko 6

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz mBank S.A.

 


  •  Dobra konsumenckie wyższego rzędu (38.18%)
  •  Finanse (20.93%)
  •  Dobra konsumenckie pierwszego rzędu (10.16%)
  •  Materiały (9.98%)
  •  Nieruchomości (9.54%)
  •  Telekomunikacja (5.04%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): NB 4 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .