Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji

Kategoria Fundusze obligacji

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 100% ICE BofAML Poland Government Index

Zarządzający Tomasz Rabęda

Ryzyko 2

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz ING Bank Śląski S.A.

 


  •  Polska (93.68%)
  •  USA (3.12%)
  •  Serbia (1.61%)
  •  Chorwacja (1.04%)
  •  Czechy (0.56%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): ING 2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .