Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL NN Parasol NN Subfundusz Obligacji Bardzo niski poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL NN Parasol FIO subfundusz Obligacji lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Nationale-Nederlanden FIO subfundusz Obligacji.

Benchmark 100% ICE BofAML Poland Government Index

Ryzyko Bardzo niski poziom ryzyka - wysokie prawdopodobieństwo dodatniej, ale niskiej, stopy zwrotu. Niskie prawdopodobieństwo straty. Bardzo niska zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze obligacji

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 5.61
2019 5.07
2018 3.43
2017 4.65
2016 1.64
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL NN Parasol FIO Subfundusz Obligacji przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL NN Parasol FIO subfundusz Obligacji lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Nationale-Nederlanden FIO subfundusz Obligacji. Polityka inwestycyjna funduszu NN FIO subfundusz Obligacji zakłada inwestowanie w średnio i długoterminowe instrumentu dłużne, w tym przede wszystkim w dług skarbowy. Zgodnie z ostatnimi dostępnymi danymi zarządzający alokował środki portfela w dług skarbowy, przede wszystkim o stałym oprocentowaniu. Dług nie skarbowy stanowił nieco ponad 3% wartości portfela.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty dłużne jest umiarkowanie niskie . Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu NN Parasol FIO subfundusz Obligacji w krajowy dług skarbowy, ryzyko kredytowe oraz ryzyko płynności instrumentu jest niskie. Koncentracja alokacji portfela w długu o stałym oprocentowaniu zwiększa ryzyko stopy procentowej, które może odzwierciedlać się z zmianach ceny wartości jednostki instrumentu.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Ryzyko kredytowe Polski (rating) Negatywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne w Polsce Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen obligacji notowanych na Catalyst
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Zasadniczo negatywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych. Zasadniczo pozytywny. Całkowity wpływ zależy od oczekiwań dotyczących dalszych zmian rynkowych stóp procentowych.
Czynnik
Ryzyko kredytowe Polski (rating)
Wzrost Spadek
Negatywny (oznacza spadek ratingu) Pozytywny (oznacza wzrost ratingu)
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w Polsce
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Polska 95.65%
Stany Zjednoczone 3.69%
Chorwacja 0.42%
Czechy 0.24%

Struktura Portfela
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Obligacje skarbowe o stałym % 79.23%
Gotówka i inne 17.70%
Obligacje nieskarbowe o zmiennym % 1.71%
Obligacje skarbowe indeksowane 0.57%
Obligacje nieskarbowe o stałym % 0.54%
Obligacje skarbowe o zmiennym % 0.25%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2019

Zwiń wykres
WS0428 8.44%
DS1029 7.59%
DS0727 7.12%
PS0424 7.00%
DS0726 6.87%
PS0123 6.50%
US/USD/20210528 5.89%
PS0721 5.73%
BSB 5.55%
WZ0124 4.70%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
PLN 97.58%
USD 2.30%
Inne 0.11%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .