Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Merian Total Return USD Bond Fund Średni poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL Merian Total Return USD Bond Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Merian Total Return USD Bond Fund.

Benchmark 100% Barclays Capital US Aggregate Bond Index

Ryzyko Średni poziom ryzyka - szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze obligacji

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 7.47
2019 10.10
2018 -2.38
2017 4.18
2016 3.51
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Merian Total Return USD Bond Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2 lat, oczekują zysków wyższych od depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Merian Total Return USD Bond Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Merian Total Return USD Bond Fund. Polityka inwestycyjna funduszu Merian Total Return USD Bond Fund zakłada inwestowanie  przede wszystkim w amerykańskie papiery dłużne denominowane w dolarach amerykańskich emitowane przez spółki, rząd i inne podmioty publiczne. Lokaty denominowane w innych walutach niż USD mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekroczyć 10% aktywów funduszu.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu. Na wyniki funduszu wpływać może zróżnicowana alokacja walutowa. Ponadto, inwestycja na wybranych rynkach wschodzących związana jest z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym związanym z możliwą niestabilnością polityczną i prawną.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zaostrzenie polityki Fed Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki długu Pozytywny Negatywny
Wzrost zmienności kursów walutowych Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zaostrzenie polityki Fed
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki długu
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Wzrost zmienności kursów walutowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.03.2019

Zwiń wykres
Obligacje skarbowe 62.30%
Obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym 31.70%
Inne 4.70%
Obligacje korporacyjne bez ratingu 1.00%
Obligacje korporacyjne o wysokim dochodzie 0.30%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
USD 87.80%
GBP 3.90%
JPY 2.80%
CHF 2.00%
KRW 1.60%
NZD -0.20%
CAD -2.80%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .