Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego Średni poziom ryzyka

Strategia inwestycyjna

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Benchmark 30% WIG + 40% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M

Ryzyko Średni poziom ryzyka - szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Kategoria Fundusze mieszane

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 5.36
2019 b.d.
2018 b.d.
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w okresie conajmniej 3 lat, akceptują ryzyko inwestycji części portfela w akcje oraz oczekują wzrostu wartości lokat w dłuższym terminie.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Investor Parasol Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zakłada inwestowanie od 5% do 40% wartości aktywów w instrumenty akcyjne. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe.

Ryzyko inwestycyjne

Średni poziom ryzyka – szansa na skorzystanie przez dane aktywo z korzystnej koniunktury i osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Ograniczona zmienność instrumentu.

Struktura Portfela
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Akcje 39.37%
Obligacje i bony skarbowe 35.62%
Obligacje korporacyjne 22.56%
Certyfikaty depozytowe 1.59%
Gotówka i depozyty 0.87%

Alokacja Sektorowa (portfela akcyjnego)
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
Technologie informacyjne 15.65%
Usługi komunikacyjne 9.04%
Dobra luksusowe 5.94%
Ochrona zdrowia 4.14%
Dobra podstawowe 2.94%
Przemysł 1.40%
Surowce 0.17%
Finanse 0.09%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2019

Zwiń wykres
DS0727 9.40%
WZ0524 8.58%
CD Projekt 4.69%
WS0922 4.24%
PS1024 4.22%
DS0725 4.10%
PS0123 3.87%
DS0726 3.41%
PS0422 3.28%
PS0424 3.25%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.03.2020

Zwiń wykres
PLN 66.45%
USD 28.21%
EUR 5.34%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .