Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark 50% Investor MS + 10% RTS-2 Index (w PLN) + 10% ISE National All Shares (w PLN) + 30% WIBID 6M

Zarządzający Łukasz Hejak

Ryzyko 0

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bank depozytariusz Deutsche Bank Polska S.A.

 


  •  USA (34.79%)
  •  Polska (20.16%)
  •  Inne (14.97%)
  •  Niemcy (13.62%)
  •  Francja (6.35%)
  •  Austria (6.14%)
  •  Holandia (3.97%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): DWS 7 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .