Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Investor Gold Otwarty

Benchmark 90% Gold (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M

Ryzyko Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego - szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria Fundusze - metale szlachetne

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 4.21
2019 13.98
2018 -6.45
2017 0.79
2016 13.11
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób mających 5 letni lub dłuższy horyzont inwestycyjny, akceptujących wyższe ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację kapitału na rynek metali szlachetnych, ale także z utratą wcześniejszych zysków lub części zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Investor Gold Otwarty. UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Investor Akcji Spółek Dywidendowych. Do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities, który inwestuje w spółki, związane z eksploracją, wydobyciem lub przetwarzaniem metali szlachetnych. Do 100% aktywów może być także lokowane w tytuły DWS Gold Plus, którego inwestycje stanowią lokaty na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikaty na metale szlachetne oraz transakcje na instrumentach pochodnych związanych z metalami szlachetnymi.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty związane z rynkiem towarowym oraz instrumenty pochodne jest wysokie.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej. Inwestorzy bardziej zainteresowani innymi klasami aktywów Niskie stopy procentowe nie dają perspektyw zysków z inwestycji w bezpieczne aktywa.
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności złota jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności złota jako klasy aktywów.
Ryzyko polityczne Pozytywny, gdyż złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań w czasach turbulencji rynkowych Negatywny, gdyż inwestorzy preferują bardziej ryzykowne aktywa
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej. Inwestorzy bardziej zainteresowani innymi klasami aktywów Niskie stopy procentowe nie dają perspektyw zysków z inwestycji w bezpieczne aktywa.
Czynnik
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności złota jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności złota jako klasy aktywów.
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Pozytywny, gdyż złoto jest traktowane jako bezpieczna przystań w czasach turbulencji rynkowych Negatywny, gdyż inwestorzy preferują bardziej ryzykowne aktywa

Skład portfela
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Fundusze inwestycyjne 94.30%
Gotówka i depozyty 5.70%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
PLN 5.68%
EUR 3.26%
USD 91.06%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .