Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Indian Equity Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL HSBC GIF Indian Equity lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu HSBC GIF Indian Equity

Benchmark 100% S&P / IFCI India Gross

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -36.27
2019 7.30
2018 -15.48
2017 42.97
2016 -0.63
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL HSBC GIF Indian Equity przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują zysków wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL HSBC GIF Indian Equity lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu HSBC GIF Indian Equity. Polityka inwestycyjna funduszu HSBC GIF Indian Equity zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje spółek notowanych na rynku indyjskim. Fundusz przeważa spółki finansowe i IT.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Spółki notowane na rynkach wschodzących charakteryzują się historycznie podwyższoną zmiennością.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana cen akcji na rynku indyjskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Wzrost tempa reform gospodarczych Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Zaostrzenie konfliktów handlowych Niejednoznaczny, konflikt na linii USA- Chiny może wspierać Indyjskie spółki, ale negatywne nastawienie do rynków wschodzących może ujemnie oddziaływać na wyniki funduszu. Pozytywny
Czynnik
Zmiana cen akcji na rynku indyjskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Wzrost tempa reform gospodarczych
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zaostrzenie konfliktów handlowych
Wzrost Spadek
Niejednoznaczny, konflikt na linii USA- Chiny może wspierać Indyjskie spółki, ale negatywne nastawienie do rynków wschodzących może ujemnie oddziaływać na wyniki funduszu. Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Indie 100.00%

Alokacja Sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Inne 3.85%
Spółki użyteczności publicznej 2.46%
Usługi telekomunikacyjne 2.70%
Sektor ochrony zdrowia 3.58%
Dobra podstawowe 5.20%
Społki przemysłowe 5.29%
Spółki paliwowe 6.90%
Materiały 9.05%
Dobra luksusowe 9.81%
IT 14.01%
Finanse 37.15%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
INFOSYS LTD 3.80%
ITC LTD 4.02%
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 4.05%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 4.32%
ICICI BANK LTD-SPON 4.49%
HCL TECHNOLOGIES LTD 4.52%
RELIANCE INDUSTRIES 5.63%
INFOSYS LTD 5.69%
AXIS BANK LTD 6.07%
HDFC BANK 1 LIMITED-FOREIGN 7.85%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .