Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies.

Benchmark 100% MSCI EMU SMID Net

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa EUR

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

EUR

Wartość jednostki

EUR

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -34.09
2019 31.30
2018 -21.29
2017 23.88
2016 1.08
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują zysków wyższych od depozytów bankowych oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies. Polityka inwestycyjna funduszu HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje małych i średnich spółek mających siedzibę w krajach strefy euro. W funduszu dominują spółki francuskie i niemieckie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego oraz finansowego (brak go w benchmarku).

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Spółki w portfelu funduszu są homogeniczne pod kątem waluty notowań, co zmniejsza ryzyko. Warto jednak pamiętać, że historycznie sektor małych i średnich spółek charakteryzował się bardzo wysoką zmiennością notowań, co przekłada się na większe szanse na zarobek, ale i na poniesienie straty.  

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim Pozytywny Negatywny
Ekspansywna polityka EBC Pozytywny Negatywny
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej. Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach w Europie Zachodniej Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ekspansywna polityka EBC
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej.
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne na rynkach w Europie Zachodniej
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki rozwinięte
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Hiszpania 4.20%
Austria 4.20%
Finlandia 5.70%
Irlandia 6.22%
Włochy 7.43%
Belgia 10.72%
Holandia 13.02%
Niemcy 24.30%
Francja 24.34%

Alokacja Sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Inne 2.10%
Usługi telekomunikacyjne 3.34%
Spółki użyteczności publicznej 3.72%
Dobra podstawowe 4.84%
Sektor ochrony zdrowia 5.82%
Materiały 10.04%
Dobra luksusowe 10.42%
IT 10.99%
Nieruchomości 11.76%
Finanse 13.34%
Społki przemysłowe 23.63%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
GLANBIA 2.54%
STROEER SE & CO KGAA 3.24%
SYMRISE AG 3.43%
GRENKE AG 3.45%
VALMET OYJ 3.48%
AROUNDTOWN SA 3.68%
ORPEA 3.74%
ASR NEDERLAND 3.76%
TAG IMMOBILIEN AG 3.81%
TELEPERFORMANCE 4.13%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .