Menu Strefa klienta

Infolinia

 • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies

Kategoria akcyjny

Waluta bazowa EUR

Deklarowany benchmark MSCI EMU Small Cap NR

Zarządzający Florence Bannelier

Ryzyko 5

Prospekt informacyjny Pobierz prospekt PDF

Firma zarządzająca HSBC Investment Funds (Luxembourg) S. A.

Bank depozytariusz RBC Dexia Investor Services Bank S.A.

 


 •  Francja (25.51%)
 •  Niemcy (24.74%)
 •  Włochy (16.75%)
 •  Finlandia (10.23%)
 •  Holandia (7.68%)
 •  Hiszpania (6.80%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Portugalia (1.95%)
 •  Belgia (1.82%)
 •  Irlandia (1.49%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Przemysł (37.43%)
 •  Dobra wyższego rzędu (14.53%)
 •  IT (11.95%)
 •  Nieruchomości (9.59%)
 •  Usługi finansowe (7.20%)
 •  Materiały (5.94%)
 •  Sektor publiczny (3.19%)
 •  Ochrona zdrowia (2.92%)
 •  Dobra konsupcyjne (2.47%)
 •  Gotówka (2.00%)
 •  Energetyka (1.76%)
 •  Pozostałe (1.02%)
 •  Usługi telekomunikacyjne (0.98%)
 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): HSBC 2 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .