Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa PLN

Deklarowany benchmark MSCI Europe zabezpieczony do PLN

Ryzyko 5

Firma zarządzająca Fidelity Funds

Profil inwestora
UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Strategia inwestycyjna
UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN.

Alokacja portfela funduszu
UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim z siedzibą w krajach Strefy Euro i Wielkiej Brytanii. W portfelu funduszu znajdują się spółki stabilne, o dobrej sytuacji fundamentalnej, przede wszystkim reprezentujące tak zwaną starą gospodarkę. Zarządzający funduszem przeważał na dzień publikacji ostatniej karty funduszu sektory przemysłowe, IT, ochrony zdrowia oraz dóbr luksusowych.

Ryzyko inwestycyjne
Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Potencjalnym czynnikiem ryzyka może być spowolnienie w strefie euro oraz Brexit.


 
 

Zakres danych:

Pokaż

Stopa zwrotu (%): FF1 =

Stopy zwrotu w następujących okresach na dzień :

1D (%) 1M (%) 3M (%) 6M (%) 12M (%) 36M (%)

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.
 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .