Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN.

Benchmark MSCI Europe zabezpieczony do PLN

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -16.18
2019 b.d.
2018 b.d.
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje europejskich przedsiębiorstw, przede wszystkim z siedzibą w krajach Strefy Euro i Wielkiej Brytanii. W portfelu funduszu znajdują się spółki stabilne, o dobrej sytuacji fundamentalnej, przede wszystkim reprezentujące tak zwaną starą gospodarkę. Zarządzający funduszem przeważał na dzień publikacji ostatniej karty funduszu sektory przemysłowe, IT, ochrony zdrowia oraz dóbr luksusowych.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund Hedged PLN  jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Potencjalnym czynnikiem ryzyka może być spowolnienie w strefie euro oraz Brexit.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej. Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku europejskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w Strefie Euro
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy o współpracy gospodarczej.
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
%

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .