Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN.

Benchmark S&P 500 zabezpieczony do PLN

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -26.61
2019 b.d.
2018 b.d.
2017 b.d.
2016 b.d.
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN. Polityka inwestycyjna funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN zakłada inwestowanie w akcje amerykańskie, zarówno nowej, jak i starej gospodarki. Portfel funduszu reprezentuje więc spółki z szeroko rozumianego sektora IT, jak również spółki finansowe i produkcyjne. Zgodnie z ostatnimi publikowanymi kartami funduszu, zarządzający przeważa spółki z sektora finansowego, podmioty z sektora ochrony zdrowia oraz z sektora materiałowego. Inwestycje funduszu koncentruje przede wszystkich w Stanach Zjednoczonych, jak również w Kanadzie i Izraelu.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz charakteryzuje się jednak niższa zmiennością w porównaniu z grupą porównawcza. Portfel funduszu Fidelity Funds - America Fund Hedged PLN jest stosunkowo dobrze zdywersyfikowany. Warto jednak pamiętać, że hossa na rynku amerykańskim znajduje się już w zaawansowanej fazie, stąd inwestor powinien liczyć się z podwyższoną zmiennością amerykańskiego rynku akcji.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w USA Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na spadek rentowności amerykańskich obligacji będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji
Poziom dywidendy i skupów akcji Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej Pozytywny z uwagi na ucieczkę kapitału do USA Negatywny z uwagi na transfer kapitalu z USA do Europy i na rynki wschodzące
Ryzyko polityczne w USA Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych w USA
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na wzrost rentowności amerykańskich obligacji, będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek oraz z uwagi na spadek rentowności amerykańskich obligacji będących alternatywną dla inwestycji na rynku akcji
Czynnik
Poziom dywidendy i skupów akcji
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących i w Europie Zachodniej
Wzrost Spadek
Pozytywny z uwagi na ucieczkę kapitału do USA Negatywny z uwagi na transfer kapitalu z USA do Europy i na rynki wschodzące
Czynnik
Ryzyko polityczne w USA
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja Geograficzna
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Inne 3.30%
Szwecja 0.40%
Wielka Brytania 1.80%
Holandia 2.00%
Izrael 2.30%
Kanada 4.10%
Stany Zjednoczone 86.10%

Alokacja Sektorowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Nieruchomości 0.60%
Środki pieniężne 3.20%
Sektor użyteczności publicznej 3.40%
Sektor przemysłowy 3.80%
Sektor energetyczny 4.90%
Sektor podst. dóbr konsump 5.70%
Sektor materiałowy 5.80%
Usługi komunikacyjne 6.00%
Sektor dóbr wyższego rzędu 7.00%
Sektor ochrony zdrowia 16.90%
Sektor technologii informacyjnych 20.40%
Sektor finansowy 22.30%

Największe pozycje w portfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
T-MOBILE US INC 2.60%
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2.70%
EXELON CORP 2.90%
BANK NEW YORK MELLON CORP 3.00%
CHEVRON CORP NEW 3.00%
WELLS FARGO & CO NEW 3.10%
CISCO SYSTEMS INC 3.80%
WILLIS TOWERS WATSON PLC 4.40%
ORACLE CORP 4.90%
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL 6.00%

Alokacja Walutowa
na dzień 31.12.2018

Zwiń wykres
Inne 6.50%
NIS 2.50%
CAD 3.00%
USD 88.00%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .