Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Zagraniczny Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych

Benchmark Fundusz nie posiada benchmarku

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze obligacji

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -11.18
2019 8.55
2018 -7.17
2017 4.53
2016 9.91
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 2 lat, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne

Alokacja portfela funduszu

UFK VL Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych inwestuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych. Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe denominowane w dolarach amerykańskich, jenach japońskich, funtach brytyjskich, euro a także denominowane w walutach innych zarówno z rynków rozwiniętych jak i rozwijających się.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiana cen obligacji na rynkach globalnych Pozytywny Negatywny
Zaostrzenie polityki Fed Negatywny Pozytywny
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Wzrost zmienności kursów walutowych Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Czynnik
Zmiana cen obligacji na rynkach globalnych
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zaostrzenie polityki Fed
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Wzrost zmienności kursów walutowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu

Alokacja Geograficzna (funduszu bazowego)
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Pozostałe 32.65%
Holandia 2.48%
Indonezja 2.65%
Argentyna 2.73%
Wielka Brytania 3.65%
Rosja 3.96%
Brazylia 4.75%
Meksyk 6.57%
USA 40.56%

Największe pozycje w portfelu funduszu bazowego
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
RepColombia 1.26%
Indonesia Gvt 1.26%
Mex Bonds 1.33%
Russian 8.15% 02/03/27 1.42%
LM WA China Bond 1.77%
Russia Gov 2.55%
LM WA US High Yld 2.76%
LM WA Euro High Yld 2.99%
Mexico ST 3.14%
US TSY N/B 6.26%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .