Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Zagraniczny Subfundusz Esaliens Akcji Azjatyckich Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Akcji Azjatyckich.

Benchmark Fundusz nie posiada benchmarku

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -0.63
2018 -10.57
2017 19.99
2016 9.26
2015 -3.11
Od początku 12.25

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących wysokie ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację środków na rynkach akcji krajów rozwijających się. UFK dla inwestorów godzących się także z utratą wcześniejszych zysków lub części  zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens Akcji Azjatyckich. 100% aktywów inwestowanych jest w jednostki uczestnictwa funduszu bazowego Legg Mason QS MV Asia Pacific Ex Japan Equity Growth and Income Fund. Fundusz bazowy inwestuje środki w akcje spółek notowanych lub prowadzących znaczną działalność w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii).

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu spółkach azjatyckich krajów rozwijających się, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
zmiana cen akcji na rynkach azjatyckich Pozytywny Negatywny
Zaostrzenie polityki Fed Negatywny Pozytywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Zaostrzenie konfliktów handlowych Negatywny Pozytywny
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Czynnik
zmiana cen akcji na rynkach azjatyckich
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zaostrzenie polityki Fed
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zaostrzenie konfliktów handlowych
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Ryzyko polityczne na rynkach wschodzących
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja geograficzna
na dzień 20.11.2018

Zwiń wykres
Indie 5.82%
Nowa Zelandia 5.66%
Singapur 4.09%
Australia 7.99%
Tajlandia 9.18%
Korea Południowa 11.43%
Hongkong 15.00%
Tajwan 13.32%
Chiny 19.94%
Pozostałe 9.40%

Alokacja sektorowa
na dzień 20.11.2018

Zwiń wykres
Telekomunikacja 11.42%
Surowce 5.98%
Konsumpcja podstawowa 8.22%
Użyteczność publiczna 8.89%
Dobra luksusowe 7.48%
Nieruchomości 7.97%
Przemysł 12.80%
Finanse 14.06%
IT 16.45%
Pozostałe 6.73%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 30.06.2018

Zwiń wykres
China Railway Group 1.33%
China Petroleum 1.35%
Tata Consultacy Services 1.34%
Telecom New Zealand 1.37%
Link REIT 1.41%
Ind&Comm Bank of China 1.45%
Infosys 1.67%
China Construction Bank 1.61%
Taiwan Semiconduktor 2.75%
Samsung Electronics 4.22%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .