Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Esaliens Parasol Subfundusz Esaliens CEE Select Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens CEE Select.

Benchmark 20% WIG + 10% PX + 10% BUX + 20% RTSI$ + 20% XU100 + 20% ATX

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa PLN

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

PLN

Wartość jednostki

PLN

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -16.93
2019 17.81
2018 -16.56
2017 7.99
2016 11.60
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK dla osób z horyzontem inwestycyjnym powyżej 3 lat, akceptujących wysokie ryzyko związane z osiągnięciem wyższej stopy zwrotu poprzez alokację środków na rynkach akcji krajów rozwijających się. UFK dla inwestorów godzących się także z utratą wcześniejszych zysków lub części  zainwestowanego kapitału w okresach spadków cen.

Alokacja portfela funduszu

UFK lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa funduszu Esaliens CEE Select. Od 80% do 100% wartości aktywów funduszu Esaliens CEE Select inwestowane jest w akcje spółek notowanych na giełdach Europy Środkowej i Wschodniej.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu spółkach środkowej i wschodniej Europy, cena instrumentu ma wysoką ekspozycję na napływy i odpływy kapitału ze strony inwestorów zagranicznych. Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach rozwiniętych.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynkach w sektorze CEE Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Ryzyko polityczne w krajach CEE Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynkach w sektorze CEE
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Ryzyko polityczne w krajach CEE
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja geograficzna
na dzień 31.07.2018

Zwiń wykres
Węgry 1.48%
Chorwacja 1.64%
Portugalia 2.29%
USA 3.50%
Czechy 3.60%
Słowenia 4.03%
Austria 4.06%
Litwa 5.07%
Łotwa 5.12%
Estonia 7.35%
Niemcy 7.82%
Turcja 24.35%
Rumunia 29.70%

Alokacja sektorowa
na dzień 31.07.2018

Zwiń wykres
Gotówka 7.29%
Finanse 21.23%
Energetyka 9.62%
Surowce 4.33%
Telekomunikacja 1.52%
Dobra konsumpcyjne podstawowe 6.13%
IT 4.68%
Farmacja 8.05%
Dobra konsumpcyjne wyższego rzędu 10.80%
Użyteczność publiczna 11.64%
Przemysł 14.71%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 31.12.2017

Zwiń wykres
Jeronimo Martins 2.42%
Tallinna Vesi 2.54%
Rovio 2.54%
Logo 2.61%
SBO 2.73%
Ulusoy 2.95%
Migros 3.04%
Sphera 3.07%
Transgaz 5.20%
SG 5.25%

Alokacja walutowa
na dzień 31.07.2018

Zwiń wykres
Inne 53.58%
USD 1.94%
EUR 35.09%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .