Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Mining Fund Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF World Mining Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF World Mining Fund.

Benchmark 100% EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net

Ryzyko Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego - szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu.

Kategoria Fundusze surowcowe

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok 5.64
2018 -17.74
2017 33.37
2016 53.68
2015 -40.54
Od początku 252.91

Profil inwestora

UFK VL BGF World Mining Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF World Mining Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF World Mining Fund. Polityka inwestycyjna funduszu BGF World Mining Fund zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje spółek zaangażowanych w obszarze wydobycia kopalin, metali przemysłowych i szlachetnych.

Ryzyko inwestycyjne

Najwyższy możliwy poziom ryzyka inwestycyjnego – szansa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w okresie sprzyjającej koniunktury dla danego aktywa, kosztem możliwości poniesienia znaczących strat w okresie niesprzyjającej koniunktury dla danego aktywa. Możliwa bardzo wysoka zmienność (wahliwość) wyceny danego instrumentu. Fundusz może inwestować w mniejsze spółki, co przekłada się na ograniczoną płynność. Możliwe zaangażowanie środków na rynkach wschodzących jest dodatkowym czynnikiem ryzyka. Ryzyko inwestycyjne jest zwiększone również z uwagi na koncentrację w jednym sektorze rynkowym.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji z sektora wydobycia kopalin i metali Pozytywny Negatywny
Zmiana ceny kopalin i metali Pozytywny z uwagi na zaangażowanie w spółki funkcjonujące w obszarze wydobycia. Negatywny z uwagi na zaangażowanie w spółki funkcjonujące w obszarze wydobycia.
Wzrost zmienności kursów walutowych Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji z sektora wydobycia kopalin i metali
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana ceny kopalin i metali
Wzrost Spadek
Pozytywny z uwagi na zaangażowanie w spółki funkcjonujące w obszarze wydobycia. Negatywny z uwagi na zaangażowanie w spółki funkcjonujące w obszarze wydobycia.
Czynnik
Wzrost zmienności kursów walutowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu Pozytywny z uwagi na możliwy wpływ na wyniki funduszu
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki rozwinięte
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Wielka Brytania 35.05%
Kanada 25.32%
USA 16.45%
Australia 13.86%
Kraje Ameryki Południowej 3.99%
Inne 5.33%

Alokacja sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Spółki o zdywersyfikowanej działalności 49.82%
Spółki wydobywające złoto 20.23%
Spółki wydobywające miedź 15.78%
Spółki wydobywające srebro 4.17%
Inne 10.00%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
ANGLO AMERICAN PLC 3.22%
SOUTH32 LTD 3.56%
BARRICK GOLD CORP 3.74%
TECK RESOURCES LTD 4.01%
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 4.50%
NEWMONT MINING CORP 4.53%
VALE SA 7.53%
GLENCORE PLC 8.26%
BHP GROUP PLC 8.30%
RIO TINTO PLC 8.65%

Alokacja walutowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
GBP 35.05%
CAD 25.32%
USD 16.45%
AUD 13.86%
Inne 9.32%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .