Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF World Healthscience Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF World Healthscience lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF US World Healthscience.

Benchmark 100% MSCI World HealthCare ND

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze sektorowe

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -14.77
2019 25.66
2018 4.30
2017 21.78
2016 -8.64
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL BGF World Healthscience przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF World Healthscience lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF US World Healthscience. Polityka inwestycyjna funduszu BGF US World Healthscience zakłada inwestowanie w akcje spółek z szeroko pojętego sektora ochrony zdrowia, tj. producentów leków, dostawców sprzętu i usług medycznych, spółek biotechnologicznych etc.

Ryzyko inwestycyjne

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty akcyjne jest stosunkowo wysokie. Wynika ono przede wszystkim z historycznie wysokiej zmienności tego sektora spółek.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek
Poziom dywidendy i skupów akcji Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku amerykańskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek Pozytywny z uwagi na spadek stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek
Czynnik
Poziom dywidendy i skupów akcji
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Stany Zjednoczone 69.67%
Szwajcaria 8.07%
Strefa Euro 7.98%
Wielka Brytania 6.61%
Japonia 1.58%
Inne 6.09%

Alokacja sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Leki 37.39%
Sprzęt medyczny 25.99%
Usługi medyczne 14.98%
Biotechnologia 11.01%
R&D 5.32%
Inne 5.41%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
NOVO NORDISK 2.69%
SANOFI SA 2.82%
ASTRAZENECA PLC 3.45%
MERCK & CO INC 3.50%
NOVARTIS AG 3.55%
ROCHE HOLDING PAR AG 3.94%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.48%
UNITEDHEALTH GROUP INC 4.81%
PFIZER INC 5.05%
ABBOTT LABORATORIES 5.36%

Alokacja walutowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
USD 69.67%
CHF 8.07%
EUR 7.98%
GBP 6.61%
JPY 1.58%
Inne 6.09%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .