Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund.

Benchmark 100% S&P Japan MidSmallCap Index

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -20.54
2019 26.34
2018 -22.72
2017 39.07
2016 4.79
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund . Polityka inwestycyjna funduszu BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje małych i średnich spółek notowanych na rynku japońskim. Zarządzający skupia się na podmiotach z sektora IT, rynku nieruchomości oraz sektorze przemysłowym.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu   w sektorze spółek japońskich, inwestor jest narażony na wysoką zmienność, którą charakteryzuje japoński rynek akcji. Czynnikiem ryzyka są też zmiany kursu waluty japońskiej.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynku japońskim Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu kursu jena do dolara amerykańskiego Negatywny z uwagi na spadek konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw. Pozytywny z uwagi na wzrost konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Napływy kapitału na rynki rozwinięte Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynku japońskim
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Zmiana poziomu kursu jena do dolara amerykańskiego
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw. Pozytywny z uwagi na wzrost konkurencyjności japońskich przedsiębiorstw.
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki rozwinięte
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny

Alokacja geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Japonia 100.00%

Alokacja sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Przemysł 24.07%
IT 17.84%
Dobra wyższego rzędu 11.09%
Nieruchomości 10.97%
Materiały 9.90%
Dobra konsumpcyjne 8.87%
Sektor ochrony zdrowia 7.17%
Finanse 6.51%
Spółki użyteczności publicznej 1.37%
Technologie komunikacyjne 0.66%
Inne 1.55%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
UNIZO HOLDINGS CO LTD 1.71%
HITACHI TRANSPORT SYSTEM LTD 1.77%
KUMAGAI GUMI CO LTD 1.78%
TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 1.80%
NOF CORPORATION 1.81%
NIPPON SHINYAKU CO. LTD 1.83%
HIKARI TSUSHIN INC 1.91%
LION CORPORATION 1.97%
AMADA HOLDINGS CO LTD 2.01%
NICHIREI CORPORATION 2.11%

Alokacja walutowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
JPY 100.00%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .