Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Global Long-Horizon Equity Fund Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF Global Long-Horizon Equity Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Global Long-Horizon Equity Fund.

Benchmark MSCI All Country Index

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwiniętych

Waluta bazowa USD

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

USD

Wartość jednostki

USD

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -15.30
2019 33.58
2018 -5.22
2017 24.80
2016 2.17
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL BGF Global Long-Horizon Equity Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF Global Long-Horizon Equity Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Global Long-Horizon Equity Fund. Polityka inwestycyjna funduszu BGF Global Long-Horizon Equity Fund zakłada inwestowanie w akcje spółek notowanych na rynkach rozwiniętych i rozwijających się. Zarządzający funduszem stawia przede wszystkim na spółki z sektora ochrony zdrowia, IT i sektora dóbr luksusowych.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Fundusz część środków inwestuje na rynkach wschodzących, co zwiększa ryzyko inwestycyjne.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na globalnych rynkach Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Poziom dywidendy i skupów akcji Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na globalnych rynkach
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Poziom dywidendy i skupów akcji
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Stany Zjednoczone 54.02%
Szwecja 8.22%
Chiny 7.80%
Wielka Brytania 6.08%
Szwajcaria 4.77%
Hiszpania 4.59%
Inne 14.34%

Alokacja sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Opieka zdrowotna 21.06%
IT 18.07%
Dobra wyższego rzędu 15.25%
Dobra podstawowe 13.00%
Przemysł 12.58%
Komunikacja 10.06%
Finanse 9.06%
Inne 1.00%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
MASTERCARD INC 5.69%
UNITEDHEALTH GROUP INC 5.35%
ALPHABET INC 5.18%
COMCAST CORP 4.87%
NESTLE SA 4.77%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX 4.59%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4.35%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 4.35%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.25%
ASSA ABLOY 4.19%

Alokacja walutowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
USD 54.20%
EUR 10.53%
SEK 8.22%
CNY 7.80%
GBP 6.08%
CHF 4.77%
Inne 8.40%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .