Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL BGF Emerging Europe Fund Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego

Strategia inwestycyjna

UFK VL BGF Emerging Europe Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Emerging Europe Fund.

Benchmark MSCI EM Europe 10/40 Net Index in EUR

Ryzyko Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego - możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością cen danego instrumentu.

Kategoria Fundusze akcji krajów rozwijających się

Waluta bazowa EUR

Notowania UFK

Drukuj Pobierz wycenę

EUR

Wartość jednostki

EUR

Wartość jednostki

%

Stopa zwrotu

Stopy zwrotu na dzień

Dzień
Miesiąc
Kwartał
Pół roku
Rok
3 lata
Obecny rok -29.96
2019 34.25
2018 -12.03
2017 7.86
2016 25.88
Od początku b.d.

Profil inwestora

UFK VL BGF Emerging Europe Fund przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Alokacja portfela funduszu

UFK VL BGF Emerging Europe Fund lokuje wszystkie środki w jednostki uczestnictwa  funduszu BGF Emerging Europe Fund. Polityka inwestycyjna funduszu FIO subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich zakłada inwestowanie do 100 % zgromadzonych środków w akcje spółek, notowanych w Europie Środkowej, m. in. w Polsce, Rosji, Turcji, Grecji, na Węgrzech oraz w Izraelu. Na dzień ostatniego sprawozdania finansowego zarządzający preferował (czyli utrzymywał udział w portfelu wyższy niż wynikałoby to ze składu benchmarku) spółki z sektora finansowego ( przede wszystkim banki), spółki energetyczne oraz spółki z sektora surowców.

Ryzyko inwestycyjne

Wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego – możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu w okresie dobrej koniunktury. W przypadku dekoniunktury możliwość poniesienia wysokich strat. Należy liczyć się z wysoką zmiennością danego instrumentu. Z uwagi na wysoką koncentrację portfela funduszu BGF Emerging Europe Fund w Europie Środkowej, w tym w Turcji i w Rosji, fundusz ma wysoką ekspozycję na szerokie trendy na rynkach wschodzących.

Czynniki rynkowe wpływające na wynik inwestycji

Czynnik Wzrost Spadek
Zmiany cen akcji notowanych na rynkach w sektorze CEE Pozytywny Negatywny
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r Pozytywny Negatywny
Deprecjacja walut CEE Negatywny Pozytywny
Napływy kapitału na rynki wschodzące Pozytywny Negatywny
Ryzyko polityczne w krajach CEE Negatywny Pozytywny
Czynnik
Zmiany cen akcji notowanych na rynkach w sektorze CEE
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Zmiana poziomu rynkowych stóp procentowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, pozytywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych. Pozytywny z uwagi na wzrost stopy dyskontowej używanej w wycenie spółek, negatywny z punktu widzenia wyceny spółek bankowych.
Czynnik
Zmiana poziomu oprocentowania lokat bankowych
Wzrost Spadek
Negatywny z uwagi na spadek atrakcyjności akcji jako klasy aktywów. Pozytywny z uwagi na wzrost atrakcyjności akcji jako klasy aktywów.
Czynnik
Zmiana poziomu raportowanych przez spółki zysków r/r
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Deprecjacja walut CEE
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny
Czynnik
Napływy kapitału na rynki wschodzące
Wzrost Spadek
Pozytywny Negatywny
Czynnik
Ryzyko polityczne w krajach CEE
Wzrost Spadek
Negatywny Pozytywny

Alokacja geograficzna
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Rosja 53.70%
Polska 18.39%
Turcja 6.73%
Grecja 5.98%
Węgry 4.72%
Izrael 4.67%
Inne 5.81%

Alokacja sektorowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
Finanse 38.67%
Energia 28.60%
Dobra konsumpcyjne 9.39%
Technologie telekomunikacyjne 8.85%
Materiały 6.40%
Sektor ochrony zdrowia 3.05%
Przemysł 2.57%
Spółki użyteczności publicznej 1.99%
Inne 0.48%

Największe pozycje w porftfelu
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
GEDEON RICHTER 3.05%
ALIOR BANK SA 3.30%
BANK PEKAO SA 3.86%
MAGNIT 3.95%
PAO NOVATEK 4.16%
PKO BP SA 4.19%
ROSNEFT OIL COMPANY 5.11%
PJSC LUKOIL 5.57%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED 7.08%
PJSC GAZPROM 9.68%

Alokacja walutowa
na dzień 28.02.2019

Zwiń wykres
RUB 53.70%
PLN 18.39%
TRY 6.73%
EUR 5.98%
HUF 4.72%
ILS 4.67%
Inne 5.81%

Prezentowane wyniki historyczne opierają się na obliczeniach własnych Vienna Life i nie uwzględniają inflacji oraz opłat związanych z umową ubezpieczenia, jak również nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Rodzaje i wysokość poszczególnych opłat jak również pozostałe prawnie wiążące informacje o produktach Vienna Life zawarte są w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia.

Notowania funduszy

Notowania funduszy inwestycyjnych w oczywisty sposób interesują klientów korzystających z usług Vienna Life. W tym miejscu postanowiliśmy zatem udostępnić je wszystkie wraz ze statystykami, szacowanym poziomem ryzyka i kluczowymi informacjami na temat danego funduszu. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi notowaniami.

Notowania funduszy w jednym miejscu

Inwestorzy pragną wiedzieć, co dzieje się z ich kapitałem. Notowania funduszy inwestycyjnych stanowią dla nich w tej kwestii kluczową informację. Są one ważne również dla klientów korzystających z oferowanych przez nas narzędzi inwestycyjnych, którzy samodzielnie decydują w jakie aktywa i fundusze lokować swoje oszczędności i składki. W jednym miejscu zebraliśmy notowania funduszy dostępnych w naszej ofercie podzielone na kategorie: fundusze aktywnie zarządzane, krajów rozwijających się, krajów rozwiniętych, sektorowe, indeksowe, alternatywne, mieszane, rynku pieniężnego, obligacji, metali szlachetnych, surowców oraz między innymi walut. Dodatkowo zostały one podzielone na podkategorie.

Filtrowanie notowań funduszy

Aby inwestor mógł łatwiej śledzić i analizować notowania funduszy, u góry strony umieściliśmy filtr. Z jego pomocą można wyszukać notowania funduszy na przykład wedle klasy aktywów, w jakie inwestowany jest kapitał uczestnika. Filtrowanie odbywa się także na podstawie szacowanego poziomu ryzyka. Notowania funduszy można śledzić w złotówkach, jak również walutach, których dotyczą poszczególne fundusze inwestycyjne. Niektórzy inwestorzy dokonują bardziej szczegółowej analizy. Dlatego na tej stronie można przeglądać notowania funduszy także retrospektywnie, wybierając interesującą nas datę.

Notowania funduszy – kluczowe informacje

Notowania funduszy uwzględniają nie tylko ich aktualną cenę jednostkową, ale również jej zmianę procentową w poszczególnych okresach, co ułatwia ocenę danego funduszu. Po kliknięciu na dany fundusz wyświetlą się natomiast najważniejsze informacje takie jak wykres jego ceny w czasie, dane na temat strategii inwestowania oraz firmy zarządzającej funduszem. Notowania funduszy przedstawione w szczegółowy i wygodny sposób dają naszym klientom szersze pole manewru i spektrum informacji,


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .