Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Fund Alert

Trzymaj rękę
na rynkowym pulsie

Bezpłatna usługa dla klientów Vienna Life!

Monitoring funduszy

Nie masz czasu lub możliwości, by na bieżąco
śledzić notowania i reagować na dynamiczne
zmiany rynkowe? Stworzyliśmy rozwiązanie,
które Ci w tym pomoże!

Fund Alert

Nowa, bezpłatna usługa Vienna Life, która alarmuje o ewentualnych przekroczeniach progu procentowego, określonego dla danego funduszu – zarówno dla dodatnich, jak i ujemnych wartości.

Nasze rozwiązanie pozwoli Ci szybciej reagować na wzrosty i spadki rynkowe i od razu podejmować decyzję, co robić dalej ze swoim portfelem aktywów.

 

Jak to działa

Fund Alert to bezpłatna usługa stworzona dla klientów inwestujących na otwartej platformie funduszy.

Każdy fundusz, z uwagi na klasę aktywów, w którą inwestuje oraz związany z tym poziom ryzyka inwestycyjnego, charakteryzuje się indywidualną zmiennością, przez którą rozumiemy wahliwość cen jednostki uczestnictwa. Ponadto, w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych, zmiany cen jednostek mogą wykraczać poza historyczne normy, co może równie dobrze oznaczać nagły wzrost, bądź spadek ceny jednostki. Aby rozpoznać taką zależność, trzeba często dokonać szczegółowej analizy.

Zespół Inwestycyjny Vienna Life wykona ją dla Ciebie i ustali wartości procentowe pod kątem ryzyka oraz klasy aktywów. A gdy tylko zostaną one przekroczone – otrzymasz alert o niestandardowej zmianie notowań ceny jednostek funduszu.

 

Dzięki temu możesz jeszcze efektywniej
zarządzać swoim portfelem.

szybciej zauważysz zwiększone i nietypowe wahania rynkowe

zmniejszysz ryzyko straty lub zwiększysz szanse na potencjalne zyski

zdecydujesz, czy pozostawić czy przesunąć swoje aktywa do innego funduszu, dzięki czemu będziesz mieć lepszą kontrolę nad swoimi inwestycjami i będziesz bliżej realizacji swoich celów inwestycyjnych

I co najważniejsze – zrobisz to wszystko całkowicie bezpłatnie!

 

Pełna kontrola

Nasze powiadomienia są dostępne w zakładce Fund Alert w serwisie Vienna Life Online.

Znadziesz tam również:

  • szczegółowy skład portfela
  • procentową zmienność pozycji inwestycyjnych
  • całą historię dotychczasowych alertów

Odwiedzaj systematycznie zakładkę Fund Alert i obserwuj rynkowe wahania. Gdy zauważysz niepokojące zmiany – nie czekaj na powiadomienie. Bądź szybszy i działaj!

 

Uwaga!

Każdy alert dotyczy określonego funduszu, a nie całego portfela.
Oznacza to, że możesz otrzymać kilka alertów jednocześnie.

Po wygenerowaniu alertu mechanizm resetuje się. Oznacza to, że cena jednostki, która zainicjowała wygenerowanie alertu, stanie się nowym poziomem odniesienia, od którego będziemy liczyć zmiany ceny jednostki. Dzięki temu nawet, jeśli nie podejmiesz żadnych działań dotyczących posiadanego funduszu, w dalszym ciągu będziemy pilnować wartości Twojej inwestycji.

Pamiętaj: Aby dokonać zmian w składzie portfela zaloguj się do Vienna Life Online
i dokonaj konwersji lub przyślij nam odpowiednią dyspozycję. Terminy realizacji dyspozycji
znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Alerty możesz dostawać również na maila lub sms – wystarczy, że zaznaczysz
tę opcję w zakładce Fund Alert.


Przejdź do Fund Alert

W tej samej zakładce możesz też zrezygnować z usługi. Zrobisz to też za pomocą
Infolinii lub przesyłając do nas informację mailem lub pocztą tradycyjną.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Zaglądaj regularnie do Miesięcznika Inwestycyjnego Vienna Life. Znajdziesz tam mnóstwo rzetelnych wiadomości i fachowej wiedzy na temat bieżących wydarzeń rynków finansowych.

  • Fachowe analizy i komentarze doradcy inwestycyjnego Vienna Life
  • Aktualne informacje o stanie rynku
  • Przykładowe portfele funduszy dopasowane do aktualnej sytuacji

Miesięcznik inwestycyjny

Skorzystaj z inPlus +

W każdej chwili możesz oddać swoje inwestycje w ręce ekspertów Vienna Life. Nie musisz już śledzić wyników funduszy czy robić ciągłe zmiany w portfelu. Zrobimy to za Ciebie!

Dowiedz się więcej o bezpłatnej usłudze

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life” lub „Spółka”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter informacyjny, marketingowy i reklamowy. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane celem prezentacji Usługi Fund Alert. Vienna Life rekomenduje zapoznanie się z treścią Regulaminu Usługi „Fund Alert”.

Informacje przekazane w niemniejszym materiale oraz w ramach Usługi Fund Alert nie stanową oferty, propozycji nabycia, rekomendacji ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w tym zakresie. Dane prezentowane w ramach Usługi Fund Alert mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

Vienna Life informuje, że inwestycje w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (zwane w niniejszym materiale „funduszami”) są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji rynkowej. Spółka nie zapewnia, ani nie daje gwarancji osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych. Środki Ubezpieczającego inwestowane są na ryzyko i odpowiedzialność Ubezpieczającego, dlatego też Ubezpieczający powinien być w pełni świadomy i liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, w szczególności w razie zaistnienia niekorzystnej koniunktury rynkowej.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .