Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Life Care

Dla Twojej pewności

Ubezpieczenie na życie dopasowane do Ciebie

Ubezpieczenie na życie dla Twojej pewności

Rodzina jest dla Ciebie największą wartością. Dlatego chcesz, by była ona zawsze szczęśliwa i bezpieczna. Wiesz jednak, że w życiu zdarzają się różne historie i pewnych rzeczy nie można uniknąć. Można jednak przygotować się na ich skutki.

Life Care to terminowe ubezpieczeniena życie, które oferuje finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci. Pozwala na pokrycie zobowiązań finansowych i wspiera w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. Dla spokoju Twoich bliskich.

Zatroszcz się już dziś o przyszłość Twoich bliskich!

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

Elastyczny okres trwania ubezpieczenia od 5 do 30 lat.

Dla osób w wieku 18-69 lat.

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez oceny ryzyka (na zasadach wskazanych w OWU) w przypadku zawarcia małżeństwa, urodzenia się dziecka, zawarcia umowy kredytu hipotecznego.

Zabezpieczenie finansowe

Atrakcyjna składka już od 1 zł dziennie.

Do 50 000 zł sumy ubezpieczenia
bez badań medycznych.

Nawet do 600 000 zł sumy ubezpieczenia
bez badań medycznych – w przypadku klientów do 40 roku życia.

Środki wypłacone z ubezpieczenia można przeznaczyć między innymi na:

Zabezpieczenie finansowe i utrzymanie poziomu życia Twoich bliskich.

Zabezpieczenie działalności – możliwość wskazania osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu będzie mogła np. kontynuować przedsięwzięcie.

Spłatę całości lub części zobowiązań finansowych np. pożyczki, kredytu.

Czy wiesz, że...

Statystycznie każdego dnia 7 osób ponosi śmierć na polskich drogach.*

W 2013 r. w Polsce tylko z przyczyn kardiologicznych przedwcześnie zmarło 177 tys. osób.**

Aż 75% Polaków będących świadkami śmierci znajomych nie robi nic, by zapewnić dodatkową ochronę ubezpieczeniową.***

Z kolei 70% z nas chce, by nasi bliscy mieli odpowiednią ochronę w kontekście finansowym – aby nie pozostawić ich bez środków do życia.***

*KG Policji – Biuro Ruchu Drogowego, „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku”.
**„Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski” – pod redakcją prof. Zbigniewa Strzeleckiego oraz prof. Janusza Szymborskiego.
***TNS Polska, „Wartości Polaków”, na zlecenie ubezpieczyciela w kwietniu 2013 r.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).

Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o zawarciu umowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy  zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz  opłat  pobieranych przez Vienna Life.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .