Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Vienna Life Online

Life Care

Dla Twojej pewności

Ubezpieczenie na życie dopasowane do Ciebie

Ubezpieczenie na życie dla Twojej pewności

Rodzina jest dla Ciebie największą wartością. Dlatego chcesz, by była ona zawsze szczęśliwa i bezpieczna. Wiesz jednak, że w życiu zdarzają się różne historie i pewnych rzeczy nie można uniknąć. Można jednak przygotować się na ich skutki.

Life Care to terminowe ubezpieczeniena życie, które oferuje finansowe zabezpieczenie na wypadek śmierci. Pozwala na pokrycie zobowiązań finansowych i wspiera w utrzymaniu dotychczasowego poziomu życia. Dla spokoju Twoich bliskich.

Zatroszcz się już dziś o przyszłość Twoich bliskich!

Ubezpiecz się na wszelki wypadek

Elastyczny okres trwania ubezpieczenia od 5 do 30 lat.

Dla osób w wieku 18-69 lat

Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia bez oceny ryzyka
(na zasadach wskazanych w OWU) w przypadku zawarcia małżeństwa, urodzenia się dziecka, zawarcia umowy kredytu hipotecznego.

Zabezpieczenie finansowe

Atrakcyjna składka już od 1,60 zł dziennie.

Do 50 000 zł sumy ubezpieczenia
bez badań medycznych.

Nawet do 600 000 zł sumy ubezpieczenia
bez badań medycznych – w przypadku klientów do 40. roku życia.

Środki wypłacone z ubezpieczenia można przeznaczyć między innymi na:

Zabezpieczenie finansowe i utrzymanie poziomu życia Twoich bliskich.

Zabezpieczenie działalności – możliwość wskazania osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu będzie mogła np. kontynuować przedsięwzięcie.

Spłatę kredytu hipotecznego.

Czy wiesz, że...

Statystycznie każdego dnia 8 osób ponosi śmierć na polskich drogach.*

W 2013 r. w Polsce tylko z przyczyn kardiologicznych przedwcześnie zmarło 177 tys. osób.

Aż 75% Polaków będących świadkami śmierci znajomych nie robi nic, by zapewnić dodatkową ochronę ubezpieczeniową.***

Z kolei 70% z nas chce, by nasi bliscy mieli odpowiednią ochronę w kontekście finansowym – aby nie pozostawić ich bez środków do życia.***

*KG Policji – Biuro Ruchu Drogowego, „Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku”.
**„Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski” – pod redakcją prof. Zbigniewa Strzeleckiego oraz prof. Janusza Szymborskiego.
***TNS Polska, „Wartości Polaków”, na zlecenie ubezpieczyciela w kwietniu 2013 r.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .