Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Comfort Life

Komfort finansowy
niezależnie od sytuacji

Ubezpieczenie na życie dla Twojej pewności

Masz szczęśliwe życie. Rodzinę, dom, pracę i zdrowie. Czujesz się komfortowo dzięki dobrej sytuacji finansowej. Ale wiesz, że jesteś odpowiedzialny za swoich bliskich, że są sytuacje, których nie przewidzisz, a mogą zburzyć spokój i bezpieczeństwo. Warto zatroszczyć się o to już teraz.

Comfort Life to ubezpieczenie, które pomoże zadbać o finansowe bezpieczeństwo w sytuacji nieszczęśliwego wypadku, którego wynikiem jest niezdolność do pracy czy inwalidztwo. Możesz nim objąć siebie lub wybrać wariant dla całej rodziny. To znaczące wsparcie dla Ciebie i bliskich niezależnie od okoliczności.

Zapewnij wsparcie sobie i swojej rodzinie niezależnie od sytuacji

Główne cechy Comfort Life

Ubezpieczenie na Życie i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które wystąpiły na terenie Polski.

Ubezpieczenie w wariancie indywidualnym lub rodzinnym 
- maks. 6 osób objętych ubezpieczeniem, składka niezależna od liczby osób.

Dla osób w wieku 18 - 64 lata, 
- a w przypadku współubezpieczonych dzieci: 1 miesiąc – 17 lat.

Składka miesięczna w wariancie indywidualnym 35 zł,
a w wariancie rodzinnym 79 zł.

Ubezpieczenie obejmuje następujące zdarzenia:

  • śmierć
  • śmierć w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (NW)
  • śmierć w następstwie Wypadku Komunikacyjnego
  • całkowita i trwała niezdolność do pracy w następstwie NW
  • trwałe inwalidztwo w następstwie NW
  • uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW
  • hospitalizacja w następstwie NW.

Umowa zawierana na 1 rok, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny.

Możliwość czasowego zawieszania i wznawiania ochrony ubezpieczeniowej i opłacania składek.

W przypadku głównego ubezpieczonego suma ubezpieczenia rośnie w kolejnych latach umowy (nawet do 100 000 zł). 
Sposób ustalania wysokości Świadczeń opisany jest tutaj, a wysokość Sumy Ubezpieczenia wskazana jest we wniosku o zawarcie Umowy.

Brak oceny medycznej stanu zdrowia.

Świadczenie szpitalne: 100 zł za dobę (w przypadku hospitalizacji trwającej min. 5 dni).

Proste i szybkie zawarcie umowy - u wybranych partnerów Vienna Life zawrzesz umowę przez telefon.

Pamiętaj, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których Ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia. Dokładny ich opis znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w Wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Środki wypłacone z ubezpieczenia na skutek nieszczęśliwych wypadków można przeznaczyć na:

Wsparcie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny.

Leczenie lub zabiegi rehabilitacyjne
- w tym wizyty lekarskie, badania, leki.

Spłatę całości lub części zobowiązań finansowych - np. pożyczki, kredytu.

Bieżące wydatki – gdy nie mamy możliwości zarabiania na skutek wypadku.

Aż 78% Polaków pragnie chronić swoich bliskich przed nieszczęściami, a 63% nie chce być dla rodziny ciężarem w wyniku ciężkiej choroby, niepełnosprawności lub trwałej niezdolności do pracy w wyniku wypadku.*

Pomimo, że według 2/3 badanych śmierć, nieuleczalna choroba jak i niepełnosprawność najsilniej osłabiłoby poczucie bezpieczeństwa finansowego ich samych oraz ich rodzin, tylko 28% ankietowanych posiada indywidualne ubezpieczenie NNW.*

Z kolei 54% badanych przeznaczyłoby środki z Ubezpieczenia na Życie i NNW na zabezpieczenie finansowe swoich bliskich, a 51% - na własne leczenie.*

W 2017 r. w wypadkach drogowych zostało rannych 39 466 osób, w tym 11 103 ciężko, a w wypadkach przy pracy 88 330 osób było poszkodowanych.**

*IMAS International Sp. z o.o. „Badanie opinii Polaków na temat ubezpieczeń ochronnych”, na zlecenie Vienna Life w lutym 2019.

**KG Policji – Biuro Ruchu Drogowego „Wypadki drogowe w Polsce w 2017 roku”, GUS „Wypadki przy pracy w 2017 r.”.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).

Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności.

Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji o zawarciu umowy. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy  zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz  opłat  pobieranych przez Vienna Life.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .