Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Vital Saver

Ciesz się życiem, oszczędzaj na przyszłość

Vital Saver to plan oszczędnościowy, który pozwoli zgromadzić odpowiedni kapitał na realizację życiowych planów. Systematycznie odkładane nawet niewielkie kwoty, z czasem pozwolą zgromadzić spore oszczędności, które wykorzystasz na realizację dowolnie wybranego celu.

Im wcześniej zaczniesz oszczędzać, tym więcej możesz zyskać.

Nawet niewielkie kwoty mogą zmienić się w całkiem spore oszczędności.

*Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji odpowiednio po 10 i 15 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (I) składkę regularną opłacaną w wysokości po 500 PLN miesięcznie przez cały okres trwania umowy, przy (I) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 5,05% w skali roku, dla (II) osoby w wieku 35 lat (wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (IV) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu „bazowym" dla portfela dynamicznego oraz w scenariuszu o „podwyższonej rentowności" dla portfela mieszanego. Symulacje o innych założeniach m.in. w zakresie stopy zwrotu dostępne są u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Po zakończeniu umowy, za odłożone pieniądze możesz:

Spłacić kredyt
oraz uregulować swoje inne zobowiązania. Bez nich życie nabiera zupełnie innej perspektywy.

Zapewnić dziecku start,
bo pragniesz by mogło korzystać z nadarzających się szans. Zgromadzone środki pomogą mu w zdobyciu wykształcenia, zakupie mieszkania czy realizacji swoich pasji.

Podwyższyć emeryturę,
aby po zakończeniu kariery zawodowej mieć większą swobodę finansową i realizować pomysły, na które zawsze brakowało czasu.

Przeznaczyć na cokolwiek zechcesz
– jak nowy dom, dalekie podróże, kurs nurkowania i tysiące innych rzeczy, o których tylko pomyślisz!

To Ty podejmujesz decyzję,
co jest dla Ciebie najważniejsze!

Vital Saver oferuje wyjątkowe korzyści

Wpłaty regularne do programu już od 200 zł miesięcznie.

Możliwość dokonywania wpłat dodatkowych.

Szeroki wybór funduszy o zróżnicowanej strategii i stopniu ryzyka.

Nieograniczona liczba bezpłatnych i szybkich konwersji środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Brak podatku od spadków i darowizn.**

**Świadczenie z tytułu śmierci, przypadające uprawnionemu, nie należy do spadku po Ubezpieczonym.

Do produktu Vital Saver rekomendujemy inPlus (główne cechy inPlus)

  • Powierz swoje inwestycje ekspertom Vienna Life.
  • Strategia aktywnej alokacji – aktywne i elastyczne zarządzanie.
  • Priorytetem jest bezpieczeństwo powierzonych oszczędności.
  • Brak benchmarku – wynik inPlus ma być jak najmniej zależny od koniunktury na giełdzie.
  • Celem jest osiąganie stabilnej stopy zwrotu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .