Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Teraz jest Twój czas – plan oszczędnościowy

Żyje Ci się dobrze. I chcesz utrzymać ten stan również wtedy, kiedy przestaniesz pracować. Jest przecież tyle rzeczy do zobaczenia i celów do zrealizowania. Dlatego bierzesz sprawy we własne ręce i stawiasz na swoją przyszłość.

Optimum Saver to program, który poprzez regularne oszczędzanie pozwoli na wypracowanie kapitału na Twoje przyszłe plany. Dzięki systematycznie odkładanym pieniądzom, zatroszczysz się również o bezpieczeństwo finansowe bliskich.

*Wyliczenia przedstawiają wynik inwestycji po 10 i 15 latach trwania umowy ubezpieczenia uwzględniając (i) składkę miesięczną w wysokości 500 PLN, przy (ii) zakładanej stopie zwrotu w wysokości 5,05% w skali roku, dla (iii) osoby w wieku 35 lat (wiek ubezpieczonego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia), (iv) zawiera wszelkie pobrane przez Vienna Life opłaty, w tym m.in. z tytułu zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia. Prognozowana stopa zwrotu prezentowana jest w scenariuszu o „podwyższonej rentowności” dla portfela mieszanego. Symulacje o innych założeniach m.in. zakresie stopy zwrotu dostępne są u doradców i pośredników ubezpieczeniowych Vienna Life.

Po zakończeniu Umowy odłożone pieniądze możesz wypłacić jednorazowo lub przez kolejne 10 lat otrzymywać w formie wcześniej wyliczonej renty. Nawet do 85. roku życia.

Spłać szybciej kredyt

Oszczędzając regularnie, budujesz coraz większą poduszkę finansową, dzięki której możesz wcześniej spłacić swoje zobowiązania finansowe. I wreszcie zapomnieć o zbliżających się terminach spłat kolejnych rat kredytu.

Realizacja marzeń

Dalekie podróże, działka nad jeziorem czy święty spokój w nowym domu. Dzięki systematycznie odkładanym niewielkim kwotom, już po kilkunastu latach Twoje marzenie może stać się naprawdę realne.

Niezależność na emeryturze – plan emerytalny

Zaoszczędzone przez 10, 15 czy 20 lat pieniądze mogą zapewnić Ci niezależność finansową na emeryturze.

Pozwolą utrzymać niezmienny standard życia.

Zabezpiecz przyszłość bliskich

Odpowiednie zabezpieczenie finansowe pozwoli wesprzeć przez kolejne lata Twoją najbliższą rodzinę. Dzięki regularnie odkładanym pieniądzom, w przypadku Twojej śmierci otrzyma ona nawet 10-krotność rocznej Składki Regularnej.

Do produktu Optimum Saver polecamy inPlus

  • Powierz swoje inwestycje ekspertom Vienna Life.
  • Strategia aktywnej alokacji – aktywne i elastyczne zarządzanie.
  • Priorytetem jest bezpieczeństwo powierzonych oszczędności.
  • Brak benchmarku – wynik inPlus ma być jak najmniej zależny od koniunktury na giełdzie.
  • Celem jest osiąganie stabilnej stopy zwrotu.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .