Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Future Saver

Oszczędzaj z myślą o przyszłości

Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość? Jak będziesz wspierać swoje dzieci w starcie w dorosłe życie? Co z Twoją emeryturą? Jest tak wiele pytań, ale odpowiedź może być tylko jedna - wszystko w Twoich rękach. Tu i teraz. Bo gdy już dziś zaczniesz oszczędzać, możesz spokojnie myśleć o tym, co przyniesie jutro.

Future Saver to Ubezpieczenie na Życie z UFK, które pozwala na systematyczne oszczędzanie na przyszłość. A dzięki możliwości zawarcia umowy dodatkowej, możesz też zapewnić sobie i najbliższym dodatkową ochronę finansową.

Główne cechy Future Saver

Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym
Funduszem Kapitałowym.

Dla osób, które ukończyły 18 lat
i nie przekroczyły 56 lat.

Składka miesięczna już od 200 zł.

Minimalny rekomendowany
okres trwania Umowy - 10 lat.

Future Saver oferuje wyjątkowe korzyści

Szeroki wybór UFK o zróżnicowanej strategii
i stopniu ryzyka.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków
za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

Możliwość dokonywania częściowych wypłat
z rachunku (z zachowaniem Minimalnego Salda).

Dostęp do innowacyjnego monitoringu
portfela funduszy Fund Alert.

Darmowa usługa Investbox w jej ramach 
dostępne są cztery strategie inwestycyjne
– od najbezpieczniejszej, po bardziej agresywną.

Odroczony podatek od „zysków kapitałowych”.

Masz wpływ na to, ile i jak inwestujesz.

Chroń to, co najważniejsze

Umowa Dodatkowa Protect

Na pewne wydarzenia losowe w naszym życiu nie mamy wpływu. Ale można się na nie odpowiednio przygotować. Zadbaj o swoich bliskich i zapewnij im wsparcie finansowe, na wypadek, gdyby Ciebie zabrakło. Umowa Dodatkowa Protect obejmie Cię dodatkową ochroną ubezpieczeniową i jednocześnie zapewni Ci wypłatę z tytułu dożycia końca okresu ubezpieczenia.

  • Składka ochronna od 100 zł miesięcznie.
  • Dla osób, które ukończyły 18 lat i nie przekroczyły maksymalnego wieku wynoszącego od 41 do 56 lat ( w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia).
  • Dodatkowa ochrona na wypadek śmierci.
  • Na koniec okresu ubezpieczenia wypłata Świadczenia Dożycia.
    w wysokości zależnej od sumy wpłaconych składek i długości okresu ubezpieczenia - aż do 115% sumy wpłaconych składek
    dla 25-letniej Umowy Dodatkowej Protect.

Pamiętaj, że mogą zdarzyć się sytuacje, w których świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego nie przysługuje. Dokładny ich opis znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, w wyłączeniach odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Niniejszy dokument (dalej jako „Opracowanie” lub „Materiał”) ma charakter marketingowy i został przygotowany przez Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group (dalej jako „Vienna Life”).

Jakkolwiek Materiał został przygotowany na podstawie informacji publicznie dostępnych i pochodzących z legalnych źródeł uznanych przez Vienna Life za wiarygodne, jednakże Vienna Life nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności, jak również nie gwarantuje, że wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji przedstawionych Opracowaniu zapewnią osiągnięcie podobnych lub zbliżonych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Niniejszy Materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych. Opracowanie nie stanowi usługi doradztwa prawnego lub podatkowego, dlatego Vienna Life zaleca przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zasięgnięcie porady, opinii lub konsultacji podmiotu świadczącego profesjonalne usługi w omawianym zakresie. Niniejsze opracowanie nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów powszechnych. Wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi Vienna Life. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego Opracowania Vienna Life nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie Vienna Life mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. Klient podejmuje decyzje inwestycyjne na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.

Vienna Life rekomenduje zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami zawarcia i wykonywania poszczególnych umów ubezpieczenia oferowanych przez Vienna Life, określonymi w odpowiednich Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz w innych dokumentach związanych z umową ubezpieczenia (dostępnych na stronie www.viennalife.pl, w siedzibie Vienna Life oraz jej jednostkach sprzedażowych), w tym z opisem ryzyk związanych z inwestowaniem środków oraz wysokościami kosztów oraz opłat pobieranych przez Vienna Life.

Wyniki inwestycyjne uzależnione są od sytuacji na rynkach finansowych i skłonności Klienta do podejmowania ryzyka. Ubezpieczający musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków, zwłaszcza w przypadku inwestowania środków w instrumenty o wysokim poziomie ryzyka. Prezentowane dane mają wyłącznie charakter informacyjny, a w szczególności nie służą do ustalania lub pomiaru wyników poszczególnych pozycji inwestycyjnych z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego.

Przedmiotowy materiał nie stanowi propozycji nabycia certyfikatów funduszu inwestycyjnego ani promocji certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .