Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Select Invest otwiera szerokie możliwości pomnażania kapitału i jednocześnie ochronę ubezpieczeniową.

Program wychodzi naprzeciw Twoim finansowym aspiracjom, zapewniając dostęp do szerokiej oferty rozwiązań inwestycyjnych i usług dodatkowych. Wybierz wariant, który jest najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb.

Wystarczy jednorazowa wpłata już od 20 000 zł. Dzięki tej inwestycji długoterminowej możesz maksymalnie wykorzystać potencjał swoich pieniędzy.

Twoje korzyści

Możliwość wyboru wariantu inwestycyjnego:
Basic, Flexi, Premium.

Konwersja jednostek funduszy następuje po cenach najpóźniej z drugiego dnia roboczego od złożenia dyspozycji.

Dobrze przemyślane rozwiązania inwestycyjne zarządzane przez ekspertów Vienna Life.

Odroczony podatek od zysków kapitałowych.

Bezpłatne i szybkie konwersje środków za pośrednictwem serwisu Vienna Life Online.

W wariancie premium - dostęp do innowacyjnego monitoringu portfela funduszy Fund Alert.

Wybierz wariant inwestycyjny dostosowany do Twoich potrzeb:

Basic Basic Flexi Flexi Premium Premium
Warianty inwestycyjne Vienna life 3 autorskie rozwiązania ekspertów, o różnym stopniu ryzyka i możliwości inwestycyjnych
Platforma funduszy Paleta funduszy inwestycyjnych – polskich i zagranicznych
Rebalancing Utrzymuje założone ryzyko, automatycznie i cyklicznie równoważy strukturę portfela
investbox 4 strategie o różnym poziomie ryzyka i możliwości – od najbezpieczniejszej po najbardziej agresywną
Fund Alert innowacyjny monitoring portfela, pozwalający szybciej reagować na wzrosty i spadki rynkowe

Chroń siebie i swoich bliskich z ubezpieczeniem inwestycyjnym

Z produktem Select Invest Twoje życie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Budując kapitał, zapewniasz wsparcie swojej rodzinie w najtrudniejszych momentach. Gdyby Ciebie zabrakło, Twoi najbliżsi, wskazani w Umowie, otrzymają wypłatę zgromadzonych środków powiększoną nawet o dodatkowe 5% rachunku bazowego.**

** w przypadku śmierci przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 60. roku życia

Zabezpiecz swoją działalność

Poświęciłeś mnóstwo czasu i energii, aby Twoja działalność mogła się sprawnie rozwijać. A pomyślałeś, co się z nią stanie, gdyby Ciebie nagle zabrakło? Select Invest umożliwia Ci wskazanie osoby (Uposażonego), która dzięki wypłaconemu świadczeniu, będzie mogła kontynuować to, co z takim trudem stworzyłeś.

Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i zasad pobierania opłat zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową „Select Invest” oraz Karcie Produktu, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vienna Life powyższych danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego za pośrednictwem podanego numeru telefonu.

Zastrzeżenia prawne – materiał o charakterze marketingowym i reklamowym

Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7 (dalej:„Vienna Life”) informuje, że niniejszy materiał ma charakter marketingowy i reklamowy, nie stanowi oferty, propozycji nabycia, ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów prawa. Zawarcie Umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wiąże się ryzykami wynikającymi z jej konstrukcji. W okresie trwania Umowy Wartość Rachunku może ulegać znacznym wahaniom ze względu na zmiany Cen Jednostek Funduszy. Umowa nie zawiera gwarancji zwrotu całości lub określonej części wpłaconych przez Ubezpieczającego składek i nie gwarantuje osiągnięcia zysku. W związku ze zmianą sytuacji na rynkach, ryzykiem zmian stóp procentowych lub ryzykiem kredytowym kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji Ubezpieczający powinien liczyć się z ryzykiem utraty części, a w skrajnych przypadkach całości wartości wpłaconego kapitału w wyniku spadku wartości Jednostek UFK. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Vienna Life np. zawieszenia notowań instrumentu finansowego lub wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa lub odkupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne, Ubezpieczający będzie miał ograniczony dostęp do Rachunku Jednostek.

Materiał nie stanowi oferty, propozycji nabycia ani doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu przepisów powszechnych, a jedyne prawnie wiążące informacje o produktach, okresie na jaki zawierana jest Umowa, pobieranych opłatach i prowizjach, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, ryzykach i ofercie Vienna Life zawarte są w OWU, dokumentach zawierających kluczowe informacje (KID) oraz innych dokumentach związanych z Umową, dostępnych w siedzibie Vienna Life, u Pośredników Ubezpieczeniowych Vienna Life oraz na stronie internetowej www.viennalife.pl. Vienna Life zaleca zapoznanie się z ww. dokumentami przez zawarciem Umowy.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .