Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Aktualności

Rozszerzenie oferty inwestycyjnej Vienna Life

2017-08-22

Informujemy iż z dniem 22.08.2017r. oferta inwestycyjna Vienna Life zostanie rozszerzona  o Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UFK VL inPlus  i UFK VL Vector Stabilny. Ich celem jest utrzymywanie niskiego poziomu zmienności przy jednoczesnej ekspozycji na najbardziej perspektywiczne klasy aktywów. UFK VL in Plus oraz UFK VL Vector Stabilny powstały w oparciu o strategię inwestycyjną portfeli Plus Minus, które w okresie 16.12.2014r.- 16.07.2017r. osiągnęły odpowiednio następujące wyniki: 24,03% (agresywny) i 12,92% (bezpieczny)*. Szczegółowe charakterystyki UFK.

 

Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

22.08.2017r. oferta Vienna Life zostanie wzbogacona o następujące Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL inPlus

Klasa aktywów: UFK aktywnie zarządzane

Klasa ryzyka (1-6): 4

Polityka inwestycyjna: Celem UFK VL inPlus jest utrzymywanie zbalansowanego portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności, z akcentem położonym na atrakcyjną stopę zwrotu, osiąganą równomiernie w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie, UFK VL inPlus buduje ekspozycję na wybrane klasy aktywów, które w danym momencie uważane  są za najbardziej perspektywiczne.  UFK VL inPlus może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów,  w tym także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Fundusz denominowany w PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Vector Stabilny

Klasa aktywów: UFK aktywnie zarządzane

Klasa ryzyka (1-6): 3

Polityka inwestycyjna: Celem UFK VL Vector Stabilny jest utrzymywanie zbalansowanego portfela inwestycyjnego o niskim poziomie zmienności, z akcentem położonym na ochronę wartości portfela w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie, UFK VL Vector Stabilny buduje ekspozycję na wybrane klasy aktywów, które w danym momencie uważane są za najbardziej perspektywiczne.  UFK VL Vector Stabilny może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów,  w tym także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Fundusz denominowany w PLN

 

* dane zostały przygotowane przez Vienna Life w oparciu o wyniki historyczne wszystkich wzorcowych portfeli Plus Minus za okres od dnia 16.12.2014 roku do dnia 16.07.2017 roku. Wyniki nie zawierają opłat produktowych, jak również nie mogą być gwarancją tego, że zbliżone wartości zostaną osiągnięte w przyszłości. 

 

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .