Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Aktualności

Nowe UFK w ofercie

2019-07-03

Informujemy iż z dniem 04.07.2019 r. oferta inwestycyjna Vienna Life zostanie rozszerzona  o Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe UFK VL Alternative Selection  i UFK VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny. Poniżej przedstawiamy szczegółowe charakterystyki UFK:

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL Alternative Selection

Klasa aktywów: Fundusze aktywnie zarządzane

Klasa ryzyka (1-6): 3

Polityka inwestycyjna: Celem UFK VL Alternative Selection (kod UFK: ASEL) jest utrzymywanie zbalansowanego portfela inwestycyjnego reprezentującego alternatywne klasy aktywów, o niskim poziomie zmienności, z akcentem położonym na atrakcyjną stopę zwrotu, osiąganą równomiernie w całym okresie funkcjonowania. Jednocześnie, UFK VL Alternative Selection buduje ekspozycję na wybrane klasy aktywów, które w danym momencie uważane  są za najbardziej perspektywiczne, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych klas aktywów, o niskim poziomie korelacji z klasycznymi klasami aktywów, tj., z rynkiem akcji i obligacji. UFK VL Alternative Selection może inwestować od 0% do 100% w bezpieczne lub ryzykowne klasy aktywów, w tym także za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Fundusz denominowany w PLN

Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny

Klasa aktywów: Fundusze akcji sektorowe

Klasa ryzyka (1-6): 5

Polityka inwestycyjna: 100% aktywów UFK VL PKO Parasolowy Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny (kod UFK: PKO1) jest inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, który lokuje swoje aktywa w akcje spółek międzynarodowych, które funkcjonują w obszarach nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Fundusz denominowany w PLN

 

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .