Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Aktualności

Finansowe pytania Polaków – wyniki ankiety Skandia Życie TU S.A.

2013-07-02

Czym jest ryzyko inwestycyjne? Jak samodzielnie zbudować portfel inwestycyjny? Gdzie znaleźć najważniejsze informacje o polisie? – to tylko wybrane zagadnienia, które interesują Polaków w kontekście zarządzania finansami osobistymi, wynika z ankiety  przeprowadzonej przez Skandia Życie TU S.A. Aby ułatwić klientom dotarcie
do najważniejszych informacji, firma przygotowała zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.


1. Czy osoba podpisująca umowę ubezpieczenia za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego jest klientem towarzystwa ubezpieczeniowego, czy danego pośrednika?

Osoba podpisująca umowę ubezpieczenia na życie zawsze staje się klientem towarzystwa ubezpieczeniowego, np. Skandia Życie TU S.A., niezależnie od tego, czy polisa została zawarta przez agenta pracującego
w niezależnej firmie doradztwa finansowego, banku czy w placówce ubezpieczyciela. 

W ramach umowy towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze występuje w roli „Ubezpieczyciela”. Klient z kolei może pełnić rolę „Ubezpieczającego”, czyli osoby opłacającej składkę oraz „Ubezpieczonego”, czyli osoby, której życie jest przedmiotem umowy ubezpieczenia. Warto jednak wskazać, że „Ubezpieczonym” może być również osoba trzecia, np. członek rodziny, nie będąca stroną umowy.


2. Gdzie znaleźć podstawowe informacje dotyczące produktu?

Wszystkie informacje dotyczące polisy można znaleźć w dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU).

Aby ułatwić klientom lekturę oraz odnalezienie najważniejszych zapisów, dokumenty opracowane przez Skandię Życie są pisane przejrzystym językiem. Dodatkowo, kluczowe zagadnienia wyróżniane są odpowiednimi adnotacjami na marginesach. Klienci mogą skorzystać również z Karty Produktu, zawierającej najważniejsze informacje na temat ubezpieczenia.


3. Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko w języku potocznym jest rozumiane jako zagrożenie wystąpienia szkodliwego zdarzenia, np. spadku kursów akcji. W świecie finansów ryzyko jest określane jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych, a więc zarówno o charakterze negatywnym, jak i pozytywnym.

W przypadku inwestycji ryzyko należy więc interpretować jako cenę, którą trzeba zapłacić za szansę na zysk. Im potencjalny zwrot z inwestycji jest wyższy, tym z większym prawdopodobieństwem poniesienia straty należy się liczyć. Jeżeli zależy nam na bezpiecznym pomnażaniu środków, za ochronę kapitału będziemy musieli zapłacić z kolei niższym poziomem oczekiwanych zysków.

Pomimo, iż na rynku finansowym nie istnieją produkty oferujące wysokie zyski przy wysokim bezpieczeństwie środków, firmy ubezpieczeniowe i towarzystwa funduszy inwestycyjnych starają się optymalizować inwestycje klientów, tworząc spersonalizowane programy zarządzania kapitałem. Przykładem takiego rozwiązania jest m.in. Skandia NAVIGO.

NAVIGO tworzy osobisty profil inwestora, który w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem specjalistów Skandii oraz Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Union Investment pozwala skonstruować i zarządzać portfelem instrumentów finansowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Mechanizm programu Skandia NAVIGO przetwarza wszystkie istotne dane o indywidualnych możliwościach finansowych i skłonności do ryzyka oraz informacje o ważnych zdarzeniach na rynkach kapitałowych i w imieniu klienta podejmuje skomplikowane decyzje inwestycyjne. Dodatkowo, profesjonalni zarządzający na bieżąco śledzą wyniki portfela i w razie potrzeby modyfikują go tak, aby mógł przynosić oczekiwane zyski przy zachowaniu możliwie wysokiego poziomu ochrony zgromadzonego kapitału.


4. Co dzieje się ze środkami zgromadzonymi w ramach polis z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) w momencie spadków notowań?

Ryzyko jest nieodłącznym elementem inwestowania. Dzięki odpowiedniej polityce oraz rozwiązaniom systemowym może być jednak przez instytucje finansowe minimalizowane.

Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka inwestycyjnego jest tak zwana konwersja, czyli zamiana jednostek funduszu na jednostki innego funduszu lub gotówkę. Rozwiązanie to stosowane jest w momencie, gdy aktywa wchodzące w skład wybranego funduszu z portfela inwestycyjnego mogą nie zapewnić adekwatnego poziomu stóp zwrotu w stosunku do reprezentowanego poziomu ryzyka, a więc narazić klienta na straty, które nawet w skali jednego dnia mogą przekroczyć roczne opłaty z tytułu zarządzania portfelem przez daną instytucję finansową. Decyzję o konwersji może bezpośrednio podjąć również klient, wydając odpowiednią dyspozycję.

Standardowo, proces konwersji trwa od 3 do 5 dni. W przypadku Skandii Życie okres ten wynosi 2 dni, co zapewnia klientom dodatkową ochronę z tytułu możliwości szybszej reakcji na wydarzenia rynkowe.

W celu zwiększenia efektywności inwestowania klienci Skandii Życie mogą skorzystać również z dodatkowych rozwiązań, takich jak np. Skandia NAVIGO czy program „Rebalancing”, umożliwiający okresową, automatyczną optymalizację struktury portfela, stosowanie do aktualnej sytuacji na rynkach inwestycyjnych.


5. Jak samodzielnie w ramach polis z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) zbudować portfel inwestycyjny?

Klienci zainteresowani samodzielną budową portfela inwestycyjnego w ramach polis z UFK mogą skorzystać z tak zwanych gotowych „portfeli modelowych” lub indywidualnie określić jego skład. Aby ułatwić to zadanie, Skandia Życie przygotowała m.in. Kalkulator Funduszy. Aplikacja umożliwia porównanie wyników wszystkich funduszy, sortowanie i filtrowanie funduszy zgodnie ze skalą ryzyka oraz klasą aktywów. Dodatkowo, wszystkie fundusze oznaczane są kolorami – przypisanymi do różnej klasy ryzyka – co ułatwia identyfikację odpowiednich produktów, stosownie do preferencji inwestującego. Ponadto, Skandia regularnie publikuje materiały analityczno-edukacyjne ułatwiające właściwy dobór składników portfela inwestycyjnego klientom o różnym poziomie akceptacji ryzyka.


6. Czy klienci muszą zarządzać portfelem za pośrednictwem agenta czy mogą zarządzać samodzielnie?

W przypadku zawarcia polisy indywidualnej, stroną umowy jest towarzystwo ubezpieczeniowe oraz klient, który posiada wyłączny dostęp do konta umożliwiającego zarządzanie zainwestowanymi środkami. Ze względów bezpieczeństwa dane dostępowe nie powinny być przekazywane osobom trzecim. 


7. Czy nowe funkcjonalności i rozwiązania systemowe są oferowane wyłącznie nowym klientom?

Nowe narzędzia oraz funkcjonalności wprowadzane do oferty w zakresie obsługi środków zgromadzonych w ramach polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w przypadku Skandii Życie są dostępne dla większości klientów towarzystwa ubezpieczeniowego, bez względu na staż i czas trwania umowy.


Ankieta została przeprowadzona na grupie ponad 100 klientów Skandia Życie, biorących udział w serii spotkań edukacyjnych zrealizowanych przez firmę w maju br. w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu oraz Gliwicach.


 

 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .