Menu Strefa klienta

Infolinia

  • 801 888 000 (numer do kontaktu z krajowych telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 460 22 22 (numer do kontaktu z zagranicy lub z telefonów komórkowych)

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

Sprawdź
Viem.pl Vienna Life Online

Polityka cookies

Czym jest polityka cookies i jakie ma zastosowanie?

1) Niniejsza Polityka cookies (dalej jako „Polityka”) określa zasady związane ze stosowaniem plików cookies (dalej jako „pliki cookies”) na stronie internetowej zlokalizowanej pod adresem www.viennalife.pl (dalej jako „Strona internetowa”) której administratorem jest Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa (dalej jako „Vienna Life”).

2) Vienna Life zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji treści niniejszej Polityki w przypadku zaistnienia stosownych zmian prawnych i/lub technicznych.

3) Z uwagi na to, że na Stronie internetowej mogą znajdować się odwołania do innych serwisów/portali internetowych, które stosują własne polityki prywatności i regulacje, Vienna Life rekomenduje zapoznanie się z każdą z takich regulacji, ponieważ Vienna Life nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące poza Stroną internetową.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechne, w tym m.in. ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

Czym są pliki cookies?

5) Pliki cookies są to informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na urządzeniu końcowym, które przeznaczone są do korzystania ze Stron internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies identyfikują urządzenie końcowe Użytkownika i umożliwia wyświetlenie Strony internetowej w formacie dopasowanym do tego urządzenia końcowego, a ich wyłączenie może mieć wpływ na wyświetlanie Strony Internetowej oraz na możliwość korzystania z niektórych jej funkcjonalności w sposób optymalny. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do ograniczenia albo utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony internetowej.

6) Pliki cookies zawierają niezbędne informacje do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej w tym dotyczące m.in. procesu autoryzacji (logowania), nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Jakie są warunki działania plików cookies?

7) Warunkiem prawidłowego działania plików cookies jest ich (i) uprzednia akceptacja oraz ich (ii) nie usuwanie przez okres korzystania z odpowiednich funkcjonalności Strony internetowej.

8) Strona internetowa umożliwia zbierane (i) Plików cookies sesyjnch, pozostających na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania ze Strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. (ii) Plików cookies stałych pozostających w pamięci urządzenia końcowego użytkownika przez czas określony lub do momentu ich usunięcia

9) Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)

W jakim celu pliki cookies są zbierane?

10) Pliki cookies zbierane i wykorzystywane są w celach (i) statystycznych, jak też w celach (ii) dostosowania zawartości Strony internetowej do specyfiki i preferencji Użytkownika, (iii) realizacji działań marketingowych, kampanii reklamowych i informacyjnych Vienna Life, (iv) a także integracji Strony internetowej z zewnętrznymi serwisami.

11) Celem zbierania plików cookies nie jest (i) identyfikacja Użytkownika, (ii) śledzenie Użytkownika i jego aktywności w sieci Internet, (iii) tworzenie analiz pod kątem dostarczania Użytkownikowi sprofilowanych reklam lub innych niezamówionych treści.

Pliki cookies a dane osobowe

12) Pliki cookies nie służą zbieraniu danych osobowych z wyjątkiem sytuacji gdy Użytkownik udzieli Vienna Life w sposób wyraźny stosownych zgód. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu porzednim dane osobowe zbierane są wyłącznie w zakresie, celu i na okres wyraźnie wskazany podmiotowi tych danych oraz podlegają właściwej ochronie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.


 

Serwis korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczka). Więcej informacji jakich cookies używamy, w jakim celu oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz klikając w link Polityka cookies .